Här är de föreslagna förändringarna av jakttiderna

Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider innehåller utökade jaktmöjligheter för flera djurarter. Förslaget får beröm på flera punkter av LRF.

Naturvårdsverket gör en viktig markering och förflyttning från ett bevarandeperspektiv till en mer modern syn på viltförvaltningen, menar LRF. Naturvårdsverkets förslag har legat ute på remiss, där LRF är en av remissinstanserna.

Sista dag före att inkomma med remissvar var den 16 februari. Tanken är att de nya jakttiderna ska börja gälla från jaktåret 2021/2022.

Här är de flesta av förslagen som rör allmän jakt:

1. Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar. 

2. Utökad jakttid för rådjur, dovhjort och kronhjort där jakttiden för kronhjort ska gälla hela landet.

3. Fasta datum för älgjaktens start och slut. Slopad möjlighet för länsstyrelserna att besluta om brunstuppehåll och helgförbud. (LRF:s önskemål är att septemberjakt utökas att gälla även i hela Värmlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län och tillåten tid för jakt på rådjur, dovhjort och kronhjort ska vara hela dygnet).

4. Tillåten tid för jakt under dygnet utökas för björn och mufflon. Att tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med LRFs tilläggsönskan att jakt på älg med hund ska vara tillåten även i februari, åtminstone från och med Värmlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län och norrut i norrlandslänen.

5. Att skyddsjakt på enskilds initiativ införs på trana och sångsvan.

6. Införande av allmän jakt på ekorre och hermelin.

Här är de förslag som LRF ställer sig negativa till:

1. Att skyddsjakt på vildsvin, på enskilds initiativ, inte förenklas. LRF yrkar att den jakten ska vara tillåten inom hela den fastighet som skadas av vildsvin.

2. Att skyddsjakten på årskalv av dov- och kronhjort inte utökas till att gälla i hela landet. LRF yrkar att den ska gälla även i Skåne och på Gotland.

Läs hela Naturvårdsverkets förslag HÄR

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste