När drevet går

Krönika: Att det kan förekomma miserabla förhållanden hos enskilda aktörer betyder inte att en hel bransch eller näring missköter sina djur. Oftast handlar det om tråkiga och sorgliga familjesituationer där både människor och djur far illa.

Här finns många aktörer som tillsammans kan hjälpa till att fånga upp problem som kan förekomma på gården. Grannar, kollegor, förädlings­företag, foderfirma, branschorganisation och så vidare. Syftet med den här typen av reportage som Uppdrag granskning i dagarna sände känns som det snarare handlar om att hänga ut ett känt företag, med alla medel och vinkla till nackdel vad gäller bilden av svensk livsmedelsproduktion. 

Då är det är viktigt att man har underlag som kan visa en annan bild, både när det gäller djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Även om det knappast kommer att visas på bästa sändningstid, så är det viktigt för ens egen och branschens självkänsla. Inom Svensk Fågel fortsätter vi därför dokumentera och sträva efter ständig förbättring inom våra program. Här är det viktigt att se kvalitetsprogrammen som ett hjälpmedel att fånga upp av­­vikelser och tillfällen när det går åt fel håll. För det kommer att vara variationer när levande djur och människor är inblandade. Men resultaten borde rimligtvis ge en rättvis återspegling i media och om inte annat så att vi själva vet hur det egentligen ser ut och vilka resultat vi har.  

Rekordlåga siffror för campylobacter

Svensk kycklinguppfödning har länge internationellt framhållits som ett positivt exempel när det gäller höga krav på djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Vårt salmonellaprogram är omtalat inter­nationellt. I branschen har vi fortsatt att kämpa för att bli ännu bättre och nu har vi faktiskt nått visionen om att hamna under gränsen på fem procent när det gäller förekomst av campylobacter i svensk kyckling. Tyvärr blev det inte fantastiska rubriken kring det, för hur spännande är det att skriva om något som är bra? För att inte tala om den svenska jantelagen! Men vi bortser från Jante och sticker inte under stol med att vi är väldigt stolta över resultatet. Sifforna för 2019 blev rekordlåga, utslaget över året hamnade vi på enbart 4,6 procent, vilket är en halvering av förra årets siffror. När programmet en gång sjösattes för 20 år sedan så var ambitionen att hamna under tio procent. Med tanke på det jobb som branschens medlemmar utför och som är ett prioriterat krav från myndigheterna, är det viktigt att allmänheten i sin tur visar sin uppskattning för det mervärde som skapas. 

Ett sätt att göra det är genom inköp i den offentliga upphandlingen, där inköparen kan ställa krav på förekomsten av campylobacter i uppfödningen i de partier man avser att köpa in och därmed välja svensk kyckling i första hand. Spridning och förekomst av campylobacter är stor inom EU där 50 - 80 procent positiva flockar inte är ovanligt, jämfört med den nu rekordlåga nivån i Sverige på under fem procent. En nivå som har krävt mycket tid och resurser av branschens medlemmar. Kvalitet är inte gratis utan har ett pris, vilket vi hoppas kund och konsument uppskattar och är villiga att betala för. 

Antibiotikaresistens – det ekologiska fotavtrycket

På samma sätt är användningen av antibiotika en viktig faktor i djuruppfödningen. Resistensövervakningen inom EU ger en fingervisning om hur användningen av antibiotika ser ut i de olika länderna. I Sverige och i de nordiska länderna är användningen mycket låg, vilket resulterar i få resistenta tarmbakterier. I vårt närområde, som de baltiska länderna, Polen och Nederländerna, är förekomsten av resistens betydligt högre. Produkter från dessa länder, i synnerhet på skolor, äldrevård och landsting förekommer i högre utsträckning jämfört med i den svenska dagligvaruhandeln där konsumenten i större utsträckning själv får välja. 

Det är därför dags att upphandlingsansvariga uppmärksammar hur det ekologiska fotavtrycket ser ut vid användning av antibiotika i matfågeluppfödningen! 

 

Maria Donis

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste