Ingen förekomst av virussjukdomen Blåtunga

Resultat från en ny undersökning som utförts av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, tillsammans med Jordbruksverket och Växa Sverige visar att Sverige är fortsatt fritt från virussjukdomen Blåtunga. 

 

Inga spår av virussjukdomen Bluetounge, eller Blåtunga som den heter på svenska, under 2019 enlig ny undersökning från SVA, Jordbruksverket och Växa Sverige. Foto: Carolina Wahlberg

Provtagningarna skedde i december förra året och totalt analyserades 188 tankmjölksprover från besättningar med ovaccinerade kor för förekomsten av antikroppar mot Blåtunga. Enligt SVA var alla provsvar negativa, vilket innebär att smittan troligtvis inte funnits i Sverige under förra året. Dock har sjukdomen förekommit i Belgien, vilket gör sjukdomen aktuell att hålla koll på och uppföljande provtagningar kan komma att ske nästa år. 

Orsakas av virus

Sjukdomen, som drabbar idisslare och kameldjur, orsakas av ett virus med namnet orbvirus. Enligt SVA finns det i dag ett 25-tal kända varianter av viruset runt om i världen, och viruset sprids via svidknott. Symptomen varierar, allt från att djur kan bära på smittan utan att bli sjuka till att den i värsta fall kan orsaka dödsfall. Vanliga symptom är feber, svullna och rodnande slemhinnor i munhåla och näshåla samt att djuren saliverar och har nosflöde. Sjukdomen kan även orsaka svullnader på huvudet, som i ovanliga fall kan orsaka cirkulationsstopp i tungan vilket gör den blå. Detta är även förklaringen bakom sjukdomens namn. 

Lag att anmäla

Virussjukdomen är vanligast förekommande i Afrika, Mellanöstern, Nordamerika och Medelhavsområdet. Till Nordeuropa kom sjukdomen först 2006, och 2008 påträffades den för första gången i Sverige. I Sverige inleddes en omfattande vaccinationskampanj som bidrog till att Sverige 2010 friförklarades från sjukdomen. Sjukdomen innefattas under epizootilagen, vilket innebär att sjukdomen är anmälningspliktig och att man som djurägare måste kontakta veterinär om man misstänker sjukdomen bland sina djur. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste