Arla avslutar förra decenniet med starka resultat

Ökad varumärkesförsäljning tillsammans med stora kostnadsbesparingar ledde till starka resultat för Arla 2019.

Arla levererar ett starkt resultat för 2019, med en omsättning på 10,5 miljarder euro. Foto: Mostphotos

Arla Foods globala omsättning ökade under 2019 till 10,5 miljarder euro, jämfört med 10,4 miljarder euro 2018 och 10,3 miljarder euro 2017. Enligt koncernen har ökningen skett främst tack vare den globala varumärkesportföljen. Varumärkesförsäljningen ökade på årsbasis med 5,1 procent.

Även Arlaintjäningen, som mäter värdet som Arla skapar per kilo mjölk från ägarna, hade en fortsatt positiv utveckling och det årliga genomsnittet landade på 36,6 eurocent. Jämfört med 2018 är det en ökning med 0,2 eurocent.

– Under hela 2019 fortsatte vi att bygga vidare på den positiva drivkraft som vi har skapat i verksamheten, vilket har lett till att Arla är ett starkare företag i dag än vi var för ett år sedan. Vi har stärkt vår konkurrenskraft, överträffat våra finansiella mål, samtidigt som vi fortsätter vårt förändringsarbete genom Calcium, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh, i ett pressmeddelande.

Uppåt för varumärken

Det varumärke som utvecklades bäst under förra året var Arla, vars globala omsättning ökade från 2875 miljoner euro 2018 till 3033 miljoner euro 2019. Ökningen beror, enligt koncernen, på en rad framgångsrika lanseringar inom det laktosfria och ekologiska sortimentet tillsammans med nya flexitarianalternativ och Skyrs snabba tillväxt på kärnmarknaden i Europa. 

– Arlas globala varumärken är fortfarande kärnan i vår verksamhet och under 2019 har vi tydligt stärkt konsumenternas förtroende för våra varumärken. Vi levererade en rad populära mejeriprodukter som drog nytta av konsumenternas ökande efterfrågan på hälsosamma och hållbara livsmedel. Det hjälpte oss att överträffa våra förväntningar på varumärkestillväxt under 2019, säger Arla Foods koncernfinanschef Natalie Knight.

Stora besparingar

Arlas förändrings- och effektivitetsprogram Calcium har även bidragit till det starka resultatet då det levererat besparingar på 110 miljoner euro under 2019. Sedan programmets start 2018 är Arlas ackumulerade besparingar nu uppe i 224 miljoner euro, vilket är mer än hälften av Arlas mål om hållbara besparingar på minst 400 miljoner euro till 2021. 

Rekordsiffror i Sverige ​

Patrik Hansson, chef för Arla Sverige. Foto: Carolina Walhberg

Arlas omsättning i Sverige förra året var 14,3 miljarder kronor. Detta är en ökning jämfört med tidigare år då omsättningen 2018 var 14,0 miljarder kronor, 2017 var omsättningen 13,6 miljarder kronor och 2026 låg den på 12,9 miljarder kronor.

– Våra marknadsandelar i Sverige när det gäller både ost och smör nådde återigen rekordsiffror och varumärket Arla stärktes avsevärt under 2019, speciellt kopplat till hållbarhet. Dessutom rankade kunderna Arla bland de främsta leverantörerna över alla kategorier. Kampanjerna för Arla Ko® Sommarmjölk och ”Bara mjölk smakar mjölk" har mattat av nedgången inom mjölkkategorin, säger Patrik Hansson, chef för Arla Sverige.

Satsar 2020

Globalt för Arla Foods planeras under 2020 flera stora investeringar, bland annat planerar man att investera 619 miljoner euro i projekt för att öka kapaciteten inom tillväxtsektorer som bland annat mjölkpulver för de internationella marknaderna.

Arla planerar även att under året fortsätta stärka kooperativets konkurrenskraft med satsningar på varumärkestillväxt, förändrings- och effektivitetsprogrammet Calcium samt vidta åtgärder för att genomföra hållbarhetsagendan i hela värdekedjan.

Enligt Arla skapar Brexit en osäkerhet inför året, och lyfter fram risker som att kommande tullar men även icke-tullrelaterade hinder kan leda till friktion och kostnader för handeln mellan Storbritannien och EU. Arla vill se en så nära handelsrelation som möjligt för att dessa risker ska minimeras. 

Den 27 februari kommer Arla presentera sin årsredovisning och CSR-rapport.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste