Tillåtet att putsa träda även i mars

Från och med i år är det tillåtet att putsa eller slå av växtlighet på träda fram till den sista mars.

Från och med i år är det tillåtet att putsa träda även under mars. Foto: Sofie Logardt

Tidigare har det varit förbud mot avslagning av träda från den första mars till den 30 juni, men nu har Jordbruksverket beslutat att flytta fram startdatumet en månad till den första april. Slutdatumet kommer inte ändras.

– Tidigare har det varit svårt för lantbrukare att hinna med en tidig putsning av trädan då vi i Sverige ofta har ett snötäcke fram till första mars, säger Johannes Eskilsson, handläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Jordbruksverket kan lantbrukarna fortsatt göra en tidig putsning, vilket gynnar blommande gräs och örter, samtidigt som framflyttningen inte kommer missgynna fågellivet då de flesta fåglar inte börjar häcka förrän efter första april.

I samband med uppdateringen av föreskriften Om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket har Jordbruksverket även beslutat att skärpa vissa regler. I fortsättningen är det inte tillåtet att sprida mineralgödsel, stallgödsel samt andra organiska gödselmedel på betesmark. Du får inte heller placera sten, massor eller avfall på betesmark.

Syftet med föreskriften är att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer samt att bevara den biologiska mångfalden. Den ses även som ett komplement till Naturvårdsverkets regler gällande biotopskyddsområden.

Den uppdaterade föreskriften trädde i kraft den 15 februari 2020.

Du hittar föreskriften här.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste