Låg förekomst av antikroppar mot salmonella

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har under hösten 2019 tillsammans med Jordbruksverket genomfört en nationell tankmjölksundersökning för antikroppar mot salmonella. Resultatet visade en fortsatt mycket låg förekomst.

I en ny nationell undersökning har förekomsten av antikroppar mot salmonella i tankmjölk undersökts, och resultaten visade en mycket låg förekomst. Foto: Carolina Wahlberg

Tankmjölksundersökningen, som var anonym, inkluderade samtliga mjölkbesättningar i landet och det var andra gången en sådan undersökning utfördes i Sverige. Första gången var 2013. Precis som i den tidigare undersökningen visade resultatet väldigt låg förekomst av antikroppar mot salmonella, vilket även innebär att förekomsten av salmonella är låg. Totalt för hela landet hittades antikroppar endast i fyra procent av proverna, med en regional variation på mellan noll till 24 procents förekomst. 

Högst på öarna

Högst var förekomsten på Öland och Gotland, där antikroppar förekom i 24 respektive 22 procent av proverna.

– Skillnaderna på Öland skulle kunna förklaras av den årstidsvariation som finns när det gäller antikroppar mot salmonella i tankmjölk. Men skillnaderna på Gotland är större än vad som kan förväntas utifrån årstidsvariationen, säger epidemiolog Estelle Ågren, SVA, i ett pressmeddelande.

Helhetsbild i landet

Smittspridning kan ske på många olika sätt, exempelvis från omgivande miljö, vilda djur eller fåglar, foder eller från människor. För att ta reda på hur smittspridning skett på Gotland och var smittan kom ifrån planerar myndigheterna tillsammans med organisationer från näringen att göra en uppföljande tankmjölsundersökning på Gotland till våren. Syftet är dock inte att identifiera enskilda gårdar.

– Tankmjölksundersökningar är till för att ge en helhetsbild av salmonellasituationen i landet och fånga upp eventuella regionala förändringar. Detta gör att vi kan rikta rådgivningsinsatser där de bäst behövs, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Framgångsrik övervakning

Sverige har framgångsrikt arbetat för att övervaka och bekämpa förekomsten av salmonella i hela livsmedelskedjan. Det finns bland annat ett kontrollprogram som bygger på bakteriologisk provtagning vid exempelvis slakterier, obduktioner och vid misstänkt sjukdom. Vid tankmjölksprovtagningarna används en annan metod, och man letar då efter antikroppar mot salmonella i mjölken, vilket är ett bra komplement till kontrollprogrammets provtagningar.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 28 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste