Ökat värde av honungsbin

Värdet av honungsbinas pollinering i odlade grödor ökar och tre grödor står för 75 procent av det totala värdet. Det konstateras i en uppdaterad rapport från Jordbruksverket.

Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollinering i odlade grödor i Sverige uppgår till 315–641 miljoner kronor. Foto: Thinkstock

Mellan 315 – 641 miljoner kronor, det är det ekonomiska värdet av honungsbins pollinering i odlade grödor. Det är en värdeökning med 85 procent sedan 2009 då Jordbruksverkets förra studie genomfördes.

Att värdet av honungsbinas pollinering ökat beror främst på en ökning av arealen med höstraps, klöverfrö och åkerböna, enligt Jordbruksverket. Men även en ökning av pris och skördenivå i många arter av frukt och bär medverkar till ökningen.

Störst ekonomisk betydelse har pollineringen av äpplen, jordgubbar och oljeväxter som står för 75 procent av det ekonomiska värdet. Siffrorna utgår från de priser som biodlare, lantbrukare eller trädgårdsodlare erhåller för sina produkter innan förädling.

Saknas i slättbygden

Men enligt studien är inte biodlingen i dag koncentrerad till de områden där behovet är som störst. Odlingen av de grödor som behöver eller gynnas av insektspollineringen återfinns i Skånes slättbygdslän, Östergötland och Västra Götaland.

– Det är glädjande att honungsbinas värde i lantbruket har ökat men vi saknar fortfarande pollinerande insekter i slättbygden för att vi ska uppnå en optimal pollinering av våra grödor, säger Thorsten Rahbek Pedersen, enhetschef för rådgivningsenheten söder som skrev den första utgåvan av rapporten.

Högre vax- och honungspris

Även mängden och värdet av honungs- och vaxproduktion i Sverige har ökat, med betydligt fler biodlare och högre vax- och honungspriser. Produktionen av honung och vax från honungsbinäringen uppgår till 323–343 miljoner kronor, jämfört med 117 – 135 miljoner kronor 2009.

– Det är tillfredsställande och visar på det kraftigt ökade intresset för biodling. Biodlarna bidrar till målen i livsmedelsstrategin om en ökande hållbar matproduktion, säger Björn Gustavsson, rådgivare inom biologisk mångfald och bihälsa på Jordbruksverket.

Rapporten ”Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige” är en revidering av tidigare utgåva från 2009 som var en del av rapporten ”Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder”.

Ta del av hela rapporten här

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste