Översvämningarna påverkar jordbruket

Regnen och översvämningarna som drabbat de södra och västra delarna av landet utgör ett hot mot både livsmedelsproduktionen och miljön.
– De ökade väderomkastningarna hotar på sikt både livsmedelsproduktionen och miljön, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF, i ett pressmeddelande.

Enligt LRF verkar både för mycket och för lite vatten i odlingslandskapet inträffa oftare än tidigare och får konsekvenser både för matproduktion och miljö i Sverige Foto: Mostphotos

Det kraftiga regnandet påverkar matproduktionen och miljön med både akuta och mer långsiktiga konsekvenser som följd.

– Om det inte kommer en torrare period snart riskerar vårbruket att försenas på grund av försenad upptorkning av marken, säger Marcus Hoffman.

Eventuella konsekvenser

Förutom att höstsådden hotas blir marken mer urlakad av regnet och släpper ifrån sig mer ämnen, inklusive kväve och fosfor, som kan leta sig ut i sjöar och vattendrag. Om den regniga våren sedan skulle komma att följas av en varm sommar är risken stor att det förorsakar algblomning.

Arealer som stått helt under vatten kan enligt LRF behöva sås om eftersom grödorna dött av syrebristen. För lantbrukare innebär regnet även att extra kväve han behöva tillföras till åkermarken inför vårsådden.

– Hoppet står till att det ännu är en tid till vårsådden där vädret kan stabiliseras. Ett gynnsamt väder under sommaren kan också reparera en del.

Årets förutsättningar

Under mars månad kommer Greppa Näringen att börja publicera detaljerad information till lantbrukare om växtodlingsårets förutsättningar. LRF rekommenderar lantbrukare i södra och västra Sverige att ta del av danska jordprovtagningar som analyserar hela åkermarkens innehåll av kväve på vårvintern eftersom de danska förhållandena på Själland och Jylland ofta är likvärdiga med västra Sverige.

Här hittar du mer information om de danska jordprovtagningarna.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 28 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste