Men intäkterna då?

Krönika: Några veckor in på det nya året läser jag artiklar om hur den hittills milda vintern påverkar grödorna i Sverige. Konstateranden av nuläget tillsammans med åtgärder för att optimera den kommande skörden levereras med precision utifrån förutsättningarna i de olika delarna av landet. Glädjande pratas det även om lönsamheten. 

Det som dock slår mig är att tipsen nästan uteslutande handlar om kostnadssidan. Räkna på insatserna av gödsling, kommande svampbehandling med mera. Självklart ska man arbeta med kostnadssidan för att optimera skörderesultatet, men intäkterna då? Spannmålsodlaren har den gynnsamma sitsen att med rätt verktyg även delvis kunna styra intäktsnivån. Tar man alltid den möjligheten eller får det bli som det blir?

Väder och vind på gårdsnivå är en faktor som lantbrukaren inte kan påverka men som ändå har stor betydelse för grödans avkastning och därmed resultatet. Men med hela världen som marknad är lokala vädret bara en del. Lantbrukarens resultat är lika beroende av vädret i Argentina, Australien och Ryssland. Är det torka i Australien som efter skörd kanske påverkar världens spannmålslager eller en dålig övervintring i Ryssland, stiger priset på förväntningar om kommande skördeutfall. Lägg till några handelskonflikter och du har en cocktail av faktorer som du kan välja att dra nytta av eller välja att låta bli. Gillar du hög risk så gör du ingenting, vet du vilken prisnivå du behöver för att nå det resultat du önskar finns det verktyg i marknaden att tillgå. En del kräver fysisk leverans av överenskommen vara av viss kvalitet till motparten, medan andra verktyg bara säkrar pris­nivån och du väljer själv till vem du säljer den fysiska varan. Förhoppningsvis till den som betalar bäst.

Handen på hjärtat, vet du vad produktionskostnaden för ett kg vete är i ditt företag? I Sverige finns en stor marknad för rådgivning till spannmålsföretagare om när prisnivån på marknaden är sådan att det enskilda företaget borde säkra spannmålspriset. Kostnaderna att producera skiljer utifrån varje företags förutsättningar liksom kravet på lönsamhet för att nå företagsmålen. Rätt prisnivå är med andra ord individuellt och det bygger på att man vet vilken kostnad man har. Har du tillsammans med din affärsrådgivare satt en tydlig strategi för när och hur mycket som ska prissäkras för att nå ditt företagsmål? Ska priset säkras med krav på leverans av viss kvalitet eller ska bara prisnivån säkras med möjlighet att fritt välja köpare när det är dags för försäljning?

Det som är tryggt är i alla fall att konsumtionen av spannmål är mer eller mindre konstant, åtminstone förutsägbar och inte påverkar prisnivån i marknaden.
 

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades torsdag den 05 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera