Sex miljoner till lokalt växtnäringsprojekt

Nytt projekt får medel på sex miljoner kronor för att jobba för en förbättrad vattenkvalitet och en stärkt livsmedelsproduktion. Detta inom ramen för projektet LEVA – minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten. 

 

LEVA – projektet Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten beviljas sex miljoner kronor. Fokus ligger på att minska växtnäringsläckage från åkermarken ut i vattendragen genom nära samarbete med markägare. Foto: Robin Johansson, Vänersborgs kommun


– Det är ett mycket glädjande besked för projektet och ökar chansen till förbättrad vattenkvalitet. Flertalet markägare, oftast lantbrukare, är i dag redan med i projektet och har bra idéer om en rad åtgärder som kan anläggas på deras marker, säger projektledare Madeleine Svärd i ett pressmeddelande.

Det är inom det nationella projektet LEVA (Lokalt engagemang för vatten) som Dalslands Miljö- och Energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun nu beviljats sex miljoner kronor av Västra Götalands Länsstyrelse. 
 

– Vi tror verkligen på det här arbetssättet, att tillsammans med markägarna hitta lösningar som passar, säger projektledare Madeleine Svärd, vid provtagningsstationen Låssbyn vid Lillån.
 Foto: Anton Larsson, Vänersborgs Kommun

Nära samarbete

Projektet, som nu får både utökning och förlängning till 2023, har i syfte att förbättra vattenkvaliteten i Lillån och samtidigt bi­behålla en kostnadseffektiv livsmedelsproduktion. Det nya arbetssättet inom projektet innebär ett nära samarbete med lantbrukarna samtidigt som det för kommunerna blir ett konkret sätt att arbeta med förbättrad vattenkvalitet. 

Minska läckage

Livsmedelsstrategin och miljömålet om att minska övergödning är det två grundbultarna i att projektet initierats. Genom samarbete med markägare ska avrinningen av växtnäring från åkermarken ut i vattendragen min­skas genom olika åtgärder. Strukturkalkning och kalkfilterdiken är några exempel men även fosfordammar, våtmarker och olika typer av skyddszoner kommer anläggas berättar Madeleine för Jordbruksaktuellt. 

– Vattenprover tas kontinuerligt i vattendragen, ett prov i månaden, i flertalet provpunkter i vattendraget. Och för att få så bra provunderlag som möjligt kommer provtagningen utökas med en så kallad synoptisk provtagning, som innebär att 10–20 prover tas vid samma tidpunkt i området vid upprepade tillfällen under året.

Lokal nivå

Det hela projektet sker på en lokal nivå med ett fokus att minska växtnäringsläckaget från åkermarker kring Dalboslättens avrinningsområde och innefattar mark­ägare i både Vänersborgs och Melleruds kommuner. 

En av lantbrukarna som deltar i projektet är Bertil Hagsgård som tillsammans med sin fru Hillevi driver Hagsgårds Lantbruk och Hagsgårdsgrisen i Bolstad utanför Mellerud. 

– Även om vi har förhållandevis bra status på vattnen i vårt område kan det alltid bli bättre. Vattenfrågor är viktiga och de måste vi jobba med menar Bertil. 

 

LEVA är ett nationellt projekt och bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. I dagsläget finns det 20 nationella LEVA-projekt i Sverige, varav ett finns på Dalboslätten. 

 

Vill du veta mer om projektet, kolla in projektets Facebooksida @Levalillan

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste