”Utan mat stannar samhället”

Livsmedelssektorn måste prioriteras, under tiden som corona-utbrottet pågår. Det är ett av kraven i den åtgärdslista som Livsmedelsföretagen lämnat in till regeringen.

– Livsmedelskedjans betydelse för Sverige i en kris som denna kan inte överskattas, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.
Foto: Livsmedelsföretagen

”Tillgången till livsmedel är en förutsättning för att samhället ska fungera”. Det skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande om den åtgärdslista som lämnats in till regeringen. De skriver att den svenska livsmedelssektorn är samhällskritisk och att alla som bidrar till att det finns mat gör en viktig insats. Inte minst under svåra tider, som nu under tiden som corona-utbrottet pågår.

Intensivt arbete

Enligt Livsmedelsföretagen arbetar de just nu intensivt, tillsammans med LRF och Svensk Dagligvaruhandel, gentemot regeringen för att lyfta livsmedelssektorns avgörande betydelse för Sverige.

− Att regeringen tar beslut om att klassa livsmedelssektorn som samhällskritisk är en absolut nödvändighet. Jag och mina kollegor på LRF och Svensk Dagligvaruhandel kommer att driva den här frågan tills vi lyckas. Livsmedelskedjans betydelse för Sverige i en kris som denna kan inte överskattas, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Regelbundna möten

Den 12 mars hade landsbygdsminister Jennie Nilsson ett möte tillsammans med hela livsmedelskedjan, inklusive Livsmedelsföretagen, för att informera sig om läget och ta emot olika aktörers inspel i frågan. Detta följdes av ytterligare ett möte den 17 mars, där även statssekreterare Per Callenberg deltog. Planen är att man från och med nu kommer ha två avstämningsmöten i veckan tillsammans med regeringen.

Kraven i den åtgärdslista som Livsmedelsföretagen lämnat in till regeringen sammanfaller i stora delar med kraven från LRF och Svensk Dagligvaruhandel. Det viktigaste kravet av dem alla är att livsmedelssektorn omgående ska klassas som ”samhällskritisk” med de ansvar och befogenheter för myndigheter och företag som detta medför.

”Utan mat stannar samhället, och därför måste livsmedelssektorn prioriteras.” Så lyder ett av alla de krav som Livsmedelsföretagen ställer i den åtgärdslista som man skrivit till regeringen.

Livsmedelsföretagens krav på åtgärder

  • Att regeringen omgående fattar beslut om att hela livsmedelssektorn är samhällskritisk. Vad samhällskritisk innebär måste också bli tydligt definierat. (Exempelvis måste personal inom livsmedelskedjan kunna fortsätta arbeta när skolor och förskolor stänger, tillgång till insatsvaror, prioriterad fördelning av laboratoriematerial, skyddskläder och hygienartiklar)
  • En enda kontaktpunkt för företagen. Både för att uppdatera och informera, men också för att information från regering och myndigheter ska nå rätt personer i branschen.
  • Ett myndighetsprotokoll för hur företag som har smitta i sina anläggningar ska agera och hur sanering och återupprättande av verksamheten skyndsamt kan ske efter godkännande av relevanta myndigheter.
  • Prioritering och stor flexibilitet från myndigheter. Till exempel verksamheter som slakteri kräver närvarande myndighetsperson. Där måste Livsmedelsverket säkerställa tillgången på veterinärer så att inte först slakteriet behöver stänga med följd att företag längre fram i kedjan behöver stänga på grund av bristen på råvaror.
  • Dispens för regelverk i samband med transporter, så att varuflödena kan upprätthållas.
  • Internationell handel av gods behöver kunna fungera smidigt.
  • Återgång till det spårningssystem för fisk som gällde i Sverige fram till 2019 och som gäller i övriga EU.
  • Ingen kontroll av primär ingrediens under 2020.
  • Generellt en ändamålsenlig och lösningsorienterad tillämpning av regelverk från ansvariga myndigheter.

Källa: Livsmedelsföretagen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste