Ekoforskning samlad i ny rapport

I Hushållningssällskapets Ekologiska Försöksrapport 2019 har rådgivare samlat ny forskning och kunskap om ekologisk odling.

I Ekologisk Försöksrapport 2019 kan du som lantbrukare exempelvis ta del av resultaten i försöken ”Rätt placerad gödselpellets ger bra effekt” och ”Fasta körsspår gynnsamt i grönsaksodling”. Rapporten finns tillgänglig på Hushållningssällskapets hemsida. Foto: Hushållningssällskapet

I rapporten beskrivs ett tjugotal försök om bland annat ogräs, växtnäring, sorter, växtskydd, vall, vallfrö och grönsaker. Försöken har utförts i Sverige eller i ett grannland, och alla artiklarna är skrivna av Hushållningssällskapets rådgivare. Vid varje försök finns dessutom ”Rådgivarnas kommentarer” där sällskapets rådgivare tolkar resultaten som ska göra det lättare att ta till sig och att sålla vad som är intressant på varje enskild gård.

– Tanken med rapporten är att du som lantbrukare ska kunna hitta nya rön på ett och samma ställe, och slippa att leta på flera ställen, berättar Per Ståhl, en av redaktörerna i rapporten, i ett pressmeddelande.

Ekologisk försöksrapport 2019 finns både att ladda ner och att beställa i tryckt version. På Hushållningssällskapet hemsida finns mer information om hur du får tillgång till rapporten. Tack vare finansiering från Jordbruksverket är försöksrapporten kostnadsfri.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste