Stora förändringar på landets naturbruksgymnasium

Från och med 18 mars ska elever och studenter på gymnasium, universitet och högskolor erbjudas distansundervisning för att minska smittspridningen av coronaviruset. Jordbruksaktuellt har pratat med tre naturbruksskolor om hur man löst distansundervisningen.

Från och med 18 mars sker undervisningen på naturbruksgymnasierna på distans. På Öknaskolan används läroplattformen Fronter och lösningar för de praktiska momenten diskuteras. Foto: Bengt Håkansson

"Speciellt att bedriva skola utan elever"

– Vi stängde internatet med omedelbar verkan i går när vi fick det här beskedet och alla elever åkte hem. Vilket var väldigt sorgligt. Det är speciellt att bedriva skola utan elever, säger Björn Lokind, skolchef och rektor på Segragymnasiet i Östra Ljungby.

Distansundervisningen i dagsläget har man löst med den redan befintliga digitala läroplattformen, där lärarna lägger ut planering och uppgifter för eleverna att följa hemifrån.

– Det vi kommer göra nu är att titta på olika tekniska lösningar för att kunna genomföra regelrätta lektioner med hjälp av videolänksamtal. Från och med nästa vecka kommer vi samla lärarna för att titta på hur vi ska använda den nya digitala lösningen. Men just nu så kör vi med den planeringen som ligger.

Fokus på teori

- Vi fokuserar i dagsläget både på hur vi löser det på kort sikt men blickar även framåt för att säkerställa undervisningen perioden fram till påsklovet. Skulle det fortlöpa under en längre tid så får vi ta planeringen vidare, säger Björn Lokind, skolchef och rektor på Segragymnasiet.  Foto: Segragymnaiset

När det gäller de praktiska kurserna så har man planerat att fokusera på de teoretiska delarna i kursplanen under de kommande veckorna. Däremot påverkas praktikperioden som nu är igång för årskurs två.

– Där har vi valt att följa det vi tolkar vara andemeningen med regeringens rekommendation och helt enkelt avbryta praktiken helt. För att säkerhetsställa att vi inte bidrar till smittspridning, säger Björn och fortsätter:

– Vi har haft elever på utlandspraktik och vi har haft elever där praktikvärdarna har återkommit till oss och uttryckt oro kring möjligheterna att ta emot elever. Många av våra praktikvärdar är småföretagare som vi är väldigt måna om att värna och dom har ju verksamheter där man inte har råd eller möjlighet att vara sjuk. Men vi kommer att titta på nu hur vi kan säkerställa att våra elever får den praktiken dom ska ha.

Skolan har i det stora hela varit förhållandevis förskonade från coronaviruset, berättar Björn, som hoppas att avstängningen av skolorna är tidsbegränsad

– Vi har inte fått några andra besked än att det är tillsvidare. Vår förhoppning är att inom några veckor kunna få indikationer att det är möjligt att starta igen. Vi hoppas att det har kulminerat nu och att man ser en minskning av antalet smittade och drabbade.

Planering i tre steg

På Öknaskolans naturbruksgymnasium, norr om Nyköping, bor 160 elever på skolans internat och som nu påverkas av regeringens krav.

– Det har blivit en stor förändring för oss här. Det får ju också en konsekvens för personal som normalt sätt har i uppgift att jobba med elever på plats, såsom fritidsledarna och servicepersonal. Så det håller vi också på att planera nu, säger Lotta Lindberg-Thompson, verksamhetschef på Öknaskolan.

Just nu är det ett fåtal elever kvar på skolan för att avsluta sina praktiska moment. Men från och med nästa vecka (vecka 13) är det enbart distansstudier som gäller. Dock inväntar skolan mer information från regeringen vad som gäller för gymnasiesärskolor, berättar Lotta.

Fix och trix

– Vi jobbar med att se till att vi har personal på plats och se om vi behöver ändra läsåret på något sätt. Men under tiden så kan förutsättningarna förändras dag till dag. Det kommer säkert att uppstå mycket utmaningar på vägen, och det får vi försöka lösa vartefter, säger Lotta Lindberg-Thompson, verksamhetschef på Öknaskolan. Foto: Bengt Håkansson

I distansundervisningen kommer eleverna och lärarna använder sig av läroplattformen Fronter.

– Vi löser de ämnena som är mer teoretiska genom att lärarna och eleverna arbetar på den gemensamma ytan. De mer praktiska momenten kommer vi lösa genom att jobba med lite mindre grupper. Vi diskuterar i dagsläget att i mindre grupper ha elever som kommer in och utför sina praktiska moment som vi betygssätter på plats. Men det innebär att vi behöver lägga om schemat, så det blir en del fix och trix nu.

De elever, från olika årskurser och inriktningar, som är ute på sin arbetslagda praktikperiod kommer genomföra den utan förändring.

– Skulle det bli så att många praktikvärdar säger nej så får vi lösa deras praktik på annat sätt. Men där håller vi på att jobba med en plan just nu.

De kommande veckorna planeras i tre steg, enligt Lotta, både långsiktigt och kortsiktigt utifrån det rådande läget.

– Först ska vi se till att vi får igång distansstudierna, med rätt stöd och support på plats, och att man kan ha mycket telefonkontakt. Sen efter påsklovet har vi ytterligare en tid då vi har många av våra elever ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Blir eleverna borta från skolan längre än så, har vi ytterligare ett planeringssteg fram till sommarlov.

Praktiska moment

Cathrin Backman Löfgren, rektor och verksamhetschef på Forslundagymnasiet i Umeå, tror på möjligheterna med digital undervisning men menar att de praktiska delarna är mer problematiska. Foto: Forslundagymnasiet

För naturbruksprogrammet på Forslundagymnasiet i Umeå drar den digitala undervisningen igång med hjälp av läroplattformen Lärum, google classroom och google meet.

– Vi kommer starta upp det i eftermiddag och ha planering i systemen ihop med lärarna. Så just nu jobbar eleverna med tidigare uppgifter som dom har fått med sig hem. Under slutet på veckan så ska den första digitala träffen ske med eleverna, och sen från måndag ska vi vara igång enligt schema, Cathrin Backman Löfgren, rektor och verksamhetschef på Forslundagymnasiet i Umeå.

På Forslunda går det totalt 180 gymnasielever, varav cirka 120 elever på naturbruksprogrammet och 45 elever bor på elevhemmet. Förutom gymnasiesärskolan och ett fåtal elever som gör sin APL, har alla elever åkt hem.

– Men behöver dom komma in och få hjälp med något tekniskt så kan dom än så länge dyka upp men annars är det stängt, säger Cathrin som berättar att skolan hittills varit förskonade från viruset.

Vissa elever är i dag ute på praktik och än har inget beslut tagits hur praktiken kommer att påverkas framöver.

– Vi vill avvakta och se vad som händer de närmsta veckorna. Men vi har funderat på, beroende på vad som händer med Corona, om eleverna kan komma in och göra vissa praktiska saker utomhus eller i ladugården. Men det är längre fram, och vi får se hur länge det pågår.

Kreativa lösningar

Det är främst den praktiska biten som kan va problematisk, menar Cathrin, med att eleverna inte kan få öva i skolans djurhus, stallar och med maskinerna. Men för de teoretiska delarna är det inga hinder.

– Lärarna är kreativa och vi tror att med dagens teknik så finns det stora möjligheter att kunna bedriva undervisning. Vi får tänka att när det förhoppningsvis tar slut så får vi, om vi kör teorin nu, ta det mer praktiska sen. Och det är viktigt att kunna få ut eleverna på APL, om det är möjligt. Så att inte hela samhället stängs.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste