Vad har du för återbetalningstid på dina investeringar?

Krönika: Att utveckla sitt företag är ofta det som driver företagare att hålla på med det de gör. Oavsett om vi vill eller inte så utvecklas världen omkring oss kontinuerligt och därför är det viktigt att lantbruksföretagen gör det med. Ett sätt att utvecklas är naturligtvis att investera. Att investera innebär som alla vet att man satsar något idag som i framtiden ska generera någon form av avkastning.


Det finns många olika slags investeringar, då menar jag inte enbart tekniska produkter och/eller lösningar utan det finns också en rad andra typer av investeringar: ny-, åter- och expansionsinvestering är kanske de tre vanligaste man tänker på men lägg också till utbildnings-, utveckling-, miljö-, kvalitetsinvesteringar, med mera. Vilka investeringar man står inför beror ju naturligtvis på i vilket stadie företaget är. Men är man intresserad av att utveckla sin verksamhet är det alltid bra att bredda sitt perspektiv på vad en investering är.

Jag upplever att idag finns det ett ganska stort intresse att göra kalkyler på tänkta investeringar jämfört med för 10 - 15 år sedan. En av orsakerna till detta är naturligtvis att bankerna ställer högre krav på analyser vid investeringar idag men märks det också att lantbrukare idag ställer högre krav på lönsamhet i sina företag.

Det jag i denna krönika vill lyfta är inte endast behovet att göra lönsamhetskalkyler på investeringarna utan även att räkna på återbetalningstiden. Med återbetalningstid menas den tid det tar innan de satsade pengarna är återbetalda. Några enkla exempel: en investering i ett nytt stall kostar 25 miljoner kronor. Om verksamheten ger en vinst på 1 miljon är återbetalningstiden 25 år. Investerar man i solceller idag visar kalkylen ofta på 7 - 8 års återbetalningstid. Men vad är återbetalningstiden om man byter ut en 10 år gammal traktor?

När jag för 10 år sedan arbetade för Kronfågel och ville göra en investering var jag tvungen att göra ordentliga analyser på investeringen och till detta en kalkyl för återbetalningstiden. Om återbetalningstiden var längre än 5 - 6 år var det mycket svårare att få genom investeringen än vid kortare återbetalningstid. Orsaken till detta är ganska enkel: om du har flera investeringar att välja mellan ska du, i de flesta fall, välja den med kortast återbetalningstid. På det sättet är investeringen mer lönsam och kräver mindre rörelsekapital. Inom lantbruket finns det ju dock tyvärr inte många investeringar där återbetalningstiden är så kort som några år men sättet att resonera är ändå intressant.

Personligen tror jag alltid att den bästa investeringen man kan göra för sitt företag är i sin egen och personalens utbildning. En utbildning kanske kostar 10 - 15 000 kr för en medarbetare men den kan ha en återbetalningstid på mindre än ett år om det är rätt utbildning och medarbetaren får möjlighet att tillämpa de nya färdigheterna i arbetet.

Vilka investeringar du väljer att göra i ditt företag är naturligtvis upp till dig som företagare att fatta beslut om men jag vill att du tar med dig resonemanget kring återbetalningstid. Väg alla investeringar mot varandra och se vilken som är mest lönsam och med kortast återbetalningstid. Dessutom fundera på om ni verkligen behöver göra investeringen. 

Christoffer Anderson
Fiestad Management AB

Artikeln publicerades fredag den 20 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste