Få tag i bra personal till säsongen

Är du i behov av personal inför våren och sommaren? Jobbentrén hjälper företag att hitta och rekrytera nyanlända, och hjälper via coachning till att se till att anställningen fungerar.

Mark Ahlenius grundade för drygt tre år sedan företaget Jobbentrén tillsammans med sin syster. Nu vill han lyfta fram möjligheten för lantbruksföretag att rekrytera nyanlända med hjälp av företaget.
– Nu är det viktigt att vi är solidariska och hjälper varandra och det gör vi ju genom att minska arbetslösheten, det är ju en av våra största utmaningar i den här krisen. Tanken med att jobba med oss är att få hjälp att hitta rätt personal och se till att det fungerar via coachingen, säger han. Foto: Ville Stjernström

Mark Ahlenius, grundare av företaget Jobbentrén, berättar att de i vanliga fall mest jobbar mot besöksnäringen, men i och med spridningen av coronaviruset och den ökande arbetslösheten ser de sig om mot andra branscher.

– I det här läget finns det inga jobb i besöksnäring. Det är ju snarare så att folk blir uppsagda, och det är de minst kvalificerade yrkena som ryker först. Det här kommer skapa enorma problem för integrationsarbetet, eftersom den största gruppen som blir arbetslösa är våra nyanlända och utrikesfödda.

”Kan och vill arbeta”

Den mest hektiska tiden inom lantbruket är på ingång och Mark vill lyfta fram möjligheten att få tag i bra personal inför säsongen genom Jobbentrén. Företagen kan hitta arbetskraft som redan finns i landet, få hjälp med rekrytering och coaching, samtidigt som man hjälper till att motverka den stigande arbetslösheten.

– Vi träffar varje dag kandidater som har erfarenhet av jordbruk i sina hemländer, som behöver ett arbete och som både vill och kan arbeta.

Säsongen i hela Sverige

I normala fall jobbar man inte så mycket med säsongsanställningar, men det är något man är öppna för nu.

– Vi vill inte hamna i en situation där nyanlända backar i sin etableringsresa för att de går från jobb till arbetslöshet. Då är det bättre de har en säsongsanställning, som även kan bidra med kompetens och erfarenhet att ta vidare sen.

Jobbentrén är baserat i Stockholm men kan jobba med arbetsgivare i hela Sverige. Dock måste det då finnas boende tillgängligt på arbetsplatsen.

Lönesubventioner

Mark berättar att arbetsgivare som anställer personer som enligt Arbetsförmedlingen är långt ifrån arbetsmarknaden, har rätt till lönesubventioner.

– Vi jobbar med något som heter nystartsjobb. Där finns det olika nivåer på subventioner beroende på hur länge personen har varit i Sverige, om den har studerat, haft tidigare anställning eller liknande, säger han och fortsätter:

– På den totala lönekostnaden, vid heltidsarbete, är subventionsnivåerna en, två eller 2,5 gånger arbetsgivaravgiften. Det innebär att det högsta stödet arbetsgivaren kan få är 15 710 kronor varje månad, nästa nivå ger 12 496 kronor och lägsta nivån är 6 248 kronor. 

Tar ut en avgift

Under de första två månaderna fakturerar Jobbentrén en avgift från arbetsgivare som motsvarar ersättningen från Arbetsförmedlingen.

– Eftersom vi har lagt tid på rekrytering och coachning inför jobbstarten. Sedan, inför resterande period av säsongsanställningen, delar vi på stödet.

Coachning vid anställning

Tack vare coachingen kan arbetsgivaren fokusera på att lära ut det praktiska arbetet, medan Jobbentrén går igenom exempelvis anställningsavtal, lönespecifikationer samt hur man går med i A-kassa och facket.

– Målet med coachingen är bland annat att ge arbetsgivaren stöd i hur man jobbar med personer som inte kan perfekt svenska eller som inte har jobbat här tidigare. Men framförallt att ge stöd till kandidaterna att utvecklas på sitt jobb och integreras i samhället.

Mer information hittar du på www.jobbentren.se.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste