Mer svinn från livsmedelskedjan kan bli foder

Matsvinn och restprodukter kan i större utsträckning användas till foder. Med hjälp av samordnade kontroller och enklare logistiklösningar kan foderanvändningen från livsmedelsindustrin öka och avfallet minska. 

Mer kunskap, förmedling och samordnad kontroll skulle kunna öka foderanvändningen från matsvinn och restprodukter, bland annat från drav i öltillverkning, enligt en ny rapport från Jordbruksverket om hur mer kan bli foder från livsmedelskedjan. Foto: Mostphotos


På grund av risken för vissa smittor och ett varierat innehåll finns i dag inga möjligheter att använda svinn från hushåll, restaurang och storkök till djurfoder. Men en stor potential att ta tillvara på mer resurser finns i livsmedelsindustrin, hos grossister och lager, enligt Jordbruksverkets nya rapport ”Ökad foderanvändning från matsvinn och restprodukter”.

– I första hand ska man alltid sträva efter att förebygga matsvinn men när det inte går är det mer resurseffektivt att det kommer till användning som foder än att det blir avfall, säger Karin Lindow, som har lett arbetet med rapporten, i ett pressmeddelande

Samordna kontroller

För en mindre sårbar livsmedelskedja och en minskad miljöpåverkan bör producerade resurser i dag tas tillvara på ett effektivare sätt, skriver Jordbruksverket. Ett förslag för att mer restprodukter ska komma till användning är att samordna kontroller inom områdena livsmedel, animaliska biprodukter och foder.

Livsmedelsföretag som i dag vill lämna foder kontrolleras av två olika myndigheter och betalar därför mer i kontrollavgift. Men enligt rapporten bör kostnaderna för kontroller, särskilt för de mindre livsmedelsföretagen, kunna minska.

Säkert foder

Det behövs även mer kunskap för att restprodukter och matsvinn ska bli ett säkert foder. Eftersom produkter med animaliskt innehåll i vissa fall kan innebära en större risk för smittor, är möjligheterna utifrån lagstiftningens krav större i dag för produkter med vegetabiliskt innehåll.

Matsvinn och restprodukter som redan i dag används till foder är bland annat bröd, potatis, melass, drav och drank där kontakterna ofta sker direkt mellan företagen. Jordbruksverket menar att logistiken mellan företag i dag kan utvecklas. Praktiska hinder skulle kunna minskas med hjälp av en förmedling som underlättar logistiklösningar och som kan förmedla kunskap.

För att veta vad som finns att tillgå och för att åtgärder ska kunna sättas in krävs även en bättre uppföljning över matsvinn och restprodukter.

– Vi hoppas att rapporten ska ge ökad kunskap på området. Vi tror att fler kan göra mer för att livsmedelskedjans resurser ska tas tillvara, säger Karin Lindow.

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste