Livsmedelsproduktionen är samhällsviktig verksamhet

Regeringen har beslutat att livsmedelsproduktionen är en av tolv sektorer som räknas som samhällsviktig verksamhet, och ska garanteras barnomsorg om förskolor och grundskolor skulle behöva stängas till följ av spridningen av corona.

Regeringen har beslutat att livsmedelsproduktionen klassas som samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att barn till personer som jobbar inom sektorn har rätt till omsorg om förskolor och grundskolor stänger. Foto: Carolina Wahlberg

En eventuell stängning kan bli aktuell om det rekommenderas utifrån smittskyddsskäl.

– För att samhället ska fortsätta fungera måste föräldrar med samhällsviktiga funktioner kunna gå till jobbet, även i ett förändrat läge, där förskolor och skolor skulle behöva stängas för att minska smittspridningen i samhället, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Välkomnat besked

LRF:s vd Anna Karin Hatt välkomnar beskedet från regeringen. Foto: LRF 

LRF har drivit frågan om att arbetet längs hela livsmedelskedjan ska klassas som samhällsviktigt, och välkomnar regeringens besked.

– Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF, i ett pressmeddelande, där hon tillägger:

– Från LRF:s sida räknar vi med att våra medlemmar nu kommer få de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna hålla igång en daglig produktion.

Behov av personal

En annan stor fråga som LRF jobbar aktivt med är att säkra arbetskraftsförsörjningen.

– Det gäller främst för trädgårdsodlingen som behöver extra personal för att klara skörden av olika grönsaker, men också för att mjölk- och köttproduktionen ska kunna fungera, säger Anna Karin Hatt.

Bland annat vill LRF att regeringen skapar incitament för personer som blivit varslade i andra branscher ska kunna arbeta i livsmedelsproduktionen.

– Men vi måste också säkra att den utländska arbetskraft som är på väg hit inför vårbruket och odlingssäsongen verkligen kan ta sig hit. LRF har fått besked att det juridiskt sett inte finns hinder för utländsk arbetskraft med arbetstillstånd att komma till Sverige. Men när många länder i Europa nu helt eller delvis stängt sina gränser, vet vi inte om personer som behöver resa släpps igenom för att ta sig till Sverige för att arbeta. Det kan då bli svårt att ta sig hit, säger Anna Karin Hatt.

Dessa tolv samhällssektorer klassas enligt regeringen som samhällsviktiga:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

Vilka sektorer som räknas som samhällsviktig verksamhet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, arbete.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste