LRF: 8 000 jobb inom den gröna näringen

I dag överlämnade LRF förslag till Tillväxtverket som ska kunna göra det lättare för personal som blivit permitterad från andra sektorer, och utländsk arbetskraft som tidigare arbetet i landet, att få jobb inom den gröna näringen.

Enligt LRF:s beräkningar kan den gröna näringen erbjuda upp mot 8 000 arbetstillfällen, och man ser stora möjligheter att kunna anställa permitterad personal från andra sektorer, berättar vd Anna-Karin Hatt. Foto: Johanna Norin

I följderna av coronavirusets utbredning varslas anställda inom flera sektorer, medan de gröna näringarna nu går in i en säsong med stort behov av säsongsanställd arbetskraft. Enligt en ny beräkning från LRF kan den gröna näringen erbjuda upp mot 8 000 personer arbete.

– Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF, i ett pressmeddelande.

Lägre självförsörjningsgrad

Enligt en beräkning som utförts på uppdrag av näringsdepartementet uppskattar LRF att det finns runt 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen, och 3 000 inom skogsplantering. Alla under en genomsnittstid på sex månader, och med start relativt snart.

Enligt LRF kan stängda gränser som gör det svårt för tidigare rekryterad utländsk personal att resa till Sverige riskera att leda till omfattande produktionsminskningar och lägre svensk självförsörjningsgrad av bland annat livsmedel.

Hoppas ta till sig förslagen

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att förvalta modellen med korttidsarbete, och under dagens möte med LRF deltog även Svenskt Näringsliv och Företagarna.

– Vi hoppas att Tillväxtverket tar till sig våra förslag, och tar dem vidare till regeringen. Lantbruket har behovet och möjligheterna att hjälpa många som nu kastas ut i arbetslöshet. Smidighet och tillfälliga regelförändringar är en nyckel att för att få näringslivets hjul att fortsätta snurra, säger Anna Karin Hatt.

LRF:s förslag i korthet till Tillväxtverket:

  • Utveckla modellen för korttidsarbete så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Nästan en miljon av landets småföretagare kan inte ta del av korttidsarbetesmodellen som den nu är utformad.
  • Ge Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att bidra till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet där personalbehov finns.
  • Halvera arbetsgivaravgiften för de företagare som tar emot ny personal från en annan bransch, som ska lära sig de nya arbetsuppgifterna på jobbet.
  • Inför ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön (eller jämfört med vad individen skulle ha fått som permitteringslön) än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen.
  • Utöka tiden för skattekrediter från dagens tre månader och sänk räntan på dessa skattekrediter, kanske ända ned till noll.

Källa: LRF

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste