Fossilindustrin står för betydligt högre metanutsläpp än tidigare beräknat

Ny studie visar att fossil­industrins utsläpp av den kraftiga växthus­gasen metan är betydligt större än vad som tidigare uppskattats. 

 

Den nya studien visar att fossilindustrin och utvinningen av fossila bränslen står för en högre andel utsläpp av metan än forskarna tidigare har trott.Foto: Mostphotos


Den fossila växthusgasen metan är ungefär 30 gånger starkare än koldioxid, och enligt FN:s klimatpanel står metangas för ungefär en fjärdedel av den globala uppvärmningen. Sedan förindustriell tid har utsläppen av metan ökat med nästan 150 procent. Det skriver tidningen Ny teknik.

Större industriell andel

Det är ett vanligt missförstånd att rapande kor och jordbruk står för den största delen av utsläppen som är orsakade av mänsklig verksamhet. Men det är minst lika mycket som läcker ut vid utvinningen av fossila bränslen, som kol, olja och naturgas. Den nya studien visar dessutom att den andelen troligtvis är ännu större än forskarna hittills har trott. Enligt Benjamin Hmiel, som är klimatforskare vid University of Rochester i USA och en av de som ligger bakom studien, är den insikten bra för det fortsatta arbetet med att minska effekten av utsläppen. 

– Det är egentligen positivt, för det innebär ju att en större andel av utsläppen kan kontrolleras av oss människor och att vi har större möjlighet att minska den globala uppvärmningen än vad vi hittills har trott, säger han i ett pressmeddelande. 

Testade annan metod

Det har fram tills nu varit svårt att exakt mäta hur stor andel av jordens metanutsläpp som kommer från fossilindustrin. Anledningen är att den är svår att urskilja från den metangas som naturligt sipprar ut från geologiska källor. På isotopnivå är dessa gaser identiska. 

Tidigare har man försökt uppskatta hur mycket som kommer från fossilindustrin, baserat på befintlig statistik och grova uppskattningar om det naturliga läck­aget. Men Benjamin Hmiel och hans forskarkollegor valde att analysera gasbubblor i isborrkärnor för att kunna studera det naturliga läckaget bakåt till den tiden innan människan började utvinna fossila bränslen och för att få fram skillnaden mot i dag.

Betydande stor skillnad

Analysen visar att de naturliga källorna står för ett betydligt mindre utsläpp än vad man tidigare utgått från. Högst fem ton per år jämfört med tidigare uppskattningar på mellan 40–60 ton per år. Det innebär på samma gång att metanutsläppen från fossilindustrin underskattats med 25–40 procent.

Resultatet inger hopp

Lena Höglund Isaksson, forskare inom klimatpolitik vid IIASA, internationella institutet för tillämpad systemanalys, i Wien har själv gjort liknande beräkningar. Hon anser att  resultatet av studien är intressant.

– Det går i linje med allt fler beräkningar av fossilindustrins utsläpp sedan en tid tillbaka som inte har gått ihop, eftersom de så att säga har spräckt den totala metanbudgeten, säger hon.

Enligt Lena går det att sänka utsläppen av metan från fossilindustrin, genom att bli bättre på att fånga upp och utnyttja gasen på ett effektivt sätt. 

– Det positiva är att de flesta åtgärderna är hyfsat billiga och bygger på befintlig teknik och kunskap. Men på sikt är det helt avgörande att vi fasar ut fossila bränslen, säger Lena Höglund Isaksson.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste