64 miljoner till forskning om hållbara livsmedelssystem

Ett nytt forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem har beviljats 64 miljoner kronor. Med mål uppsatta till 2030 och 2045 ska nya strategier utvecklas av ett brett forskarteam.

Det nya forskningsprogrammet Mista Food Futures beviljas 64 miljoner kronor.
– Den nära kopplingen mellan högklassig forskning och innovation ger hopp om verkliga framsteg för ett hållbart svenskt livsmedelssystem, säger Ulf Sonesson, som är forsknings- och affärsutvecklingsansvarig på RISE. Foto: Katarina Johnsson


Under fyra år fördelas 64 miljoner kronor till det nya forskningsprogrammet, Mistra Food Futures, från stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Programmet leds av SLU tillsammans med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

– Alla är överens om att sättet som vi producerar och konsumerar mat, måste förändras i grunden för att kunna möta framtidens utmaningar. Men vi behöver mer kunskap om hur förändringen ska åstadkommas och vilka hinder och möjligheter som finns för att vi ska kunna nå målen, säger Helena Hansson, professor vid SLU och en de två tilltänkta programcheferna för det nya forskningsprogrammet.

Hela livsmedelssystemet

Inom ramen för programmet ska strategier utvecklas som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna ska bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

– Det är viktigt att betona att det är hela livsmedelssystemet vi kommer att arbeta med, och att vi där även inkluderar internationella länkar genom import och export, och inte bara den svenska produktionen säger Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre och som också är en av de tilltänkta forskningsledarna i programmet.

Många områden

Programmet omfattar forskare inom en stor bredd av områden som till exempel husdjursvetenskap, växtodlingslära, miljövetenskap, ekologi, folkhälsovetenskap, medicin, ekonomi, beteendeekonomi, entreprenörskap och teknologi. I samarbetet ingår också Göteborgs universitet, Chalmers och en rad andra myndigheter och nyckelaktörer inom det svenska livsmedelssystemet.

Programmet kommer bland annat att arbeta med att:

– utarbeta mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå fram till år 2045

– utvärdera nuläget och identifiera hinder och möjligheter för att uppnå målen

– utveckla strategier för att omvandla hinder till ”hävstänger” för systemförändring

– utveckla indikatorer för att övervaka och säkerställa framsteg

– identifiera och utveckla åtgärder som gör att den svenska jordbrukssektorn kan nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 2045, och att livsmedelsförädling, detaljhandel och konsumtion blir mera uthålligt.

– identifiera strategier för implementering, som bidrar till en genomgripande förändring av livsmedelssystemet.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste