Regeringens stöd till svenska småföretag

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet, efter en överenskommelse med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Finansminister Magdalena Andersson (S) var en av de som presenterade det nya krispaketet under pressträffen den 25 mars. Foto: Regeringen

Som ett sätt att mildra konsekvenserna för små och medelstora företagare presenterade regeringen (den 25 mars) ytterligare ett krispaket för svenska företagare. Med förslaget vill regeringen göra det lättare för företagen att finansiera sig, genom en statlig lånegaranti.

Livskraftiga företag

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag, som påverkas av corona-utbrottet, men som för övrigt är livskraftiga. Garantin kommer att ställas ut till bankerna som i sin tur ger ut de garanterade lånen till företagen.

Det finns ingen formell begränsning på företagets storlek, även om lånegarantin primärt riktar sig till små och medelstora företag. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte ska användas till bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande, annat än det som kan jämställas med normalt löneuttag.

Skyndsam behandling

Administrationen kommer att skötas av Riksgäldskontoret och varje företag föreslås få låna max 75 miljarder kronor, med utrymme för undantag. Lånegarantierna bör kunna ställas ut så snart som möjligt, därför kommer förslaget och behandlingen i riksdagen att ske skyndsamt. Företag som vill ansöka om lån med statlig kreditgaranti kan vända sig till en bank.

Utöver förslaget kommer även arbetsgivaravgifterna tillfälligt att sänkas under perioden 1 mars till 30 juni, så att enbart ålderspensionsavgiften ska betalas. Nedsättningen föreslås gälla upp till 30 anställda och för den delen av lönen som inte går över 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad på upp till 5300 kronor per anställd och månad. För enskilda näringsidkare föreslås istället en nedsättning av egenavgifterna. För detta avsätts 33 miljarder kronor.

För att hjälpa företag inom sektorer med stora svårigheter på grund av corona, så som hotell och restaurang, föreslår regeringen ett stöd i syfte att snabbt kunna omförhandla hyror. Vilket innebär att staten kommer bära 50 procent av hyresnedsättningen. För detta avsätts 5 miljarder och stödet ska kunna sökas i efterhand och gäller perioden 1 april till 30 juni.

Kommande förslag riktade mot mindre företag

Reglerna om periodiseringsfonder ska tillfälligt ändras så att egenföretagare som har drabbats av virusutbrottet får sänkt skatt. Det innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Många kan då få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Det tidigare förslaget om möjlighet att få anstånd med skatteinbetalning kommer att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, till exempel den 12 maj. Förslaget kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över sju miljarder kronor om hela likviditetförstärkningen utnyttjas.

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.

Källa: Regeringen

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vart tog sunt förnuft vägen?

Krönika: Man funderar en hel del vid flyghavresökandets långa dagar, promenerandes på fälten. Förnöjsamhet råder över grödornas tillstånd just i år, det ser bra ut så här långt. Det räcker ju inte för att nå framgång, men det ger förnöjsamhet just för stunden. Vi måste ha bättre villkor för näringen, tjäna mer pengar för att kunna göra nödvändiga investeringar och generationsväxla. Vad är det egentligen som går trögt, vad behöver förbättras och vad är den svenska modellen? 

 

Kommentera