Viktig balans mellan vattenmiljö och produktion

Hur behåller man ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk samtidigt som man utför åtgärder som gynnar god vattenmiljö? För att svara på det har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett nytt beslutsunderlag. 

 

FOTO: CAROLINA WAHLBERG


Markavvattning, som har använts för att skapa jordbruksmark, har lett till att vattenmiljöerna i jordbrukslandskapet blivit påverkade och det i dag finns ett stort behov av att förbättra vissa vattenmiljöer. Sverige har som målsättning att bevara och förbättra vattenmiljöerna och att uppnå en god ekologisk vattenstatus. En annan målsättning är att öka produktionsförmågan i svenskt jordbruk. I vissa områden kan dock kraven för att uppnå det förstnämnda målet få stora negativa konsekvenser för produktionen. 

Enligt Jordbruksverket är det viktigt att en avvägning görs och att dessa två mål balanseras mot varandra för att gynnsamma åtgärder för vattenmiljön ska kunna utföras samtidigt som jordbruksproduktionen kan fortsätta utvecklas. Därför har man tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten nu arbetat fram ett nytt beslutsunderlag som ska hjälpa vattenmyndigheterna, som beslutar vilka miljökrav som ska gälla, i frågan. 

Vattenmyndigheten kan i dag väga miljökraven mot andra mål, som behovet av en livskraftig livsmedelsproduktion samt en levande landsbygd. Detta kan innebära att kraven sänks eller att avvikelser tillåts. 

– Det kräver underlag och kunskap, inte bara om förhållandena i vattnet utan även om jordbruksmarken och berörda jordbruksföretag, säger Tomas Johansson, samordnare för vattenhushållning på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande. 

Havs- och vattenmyndigheten har som uppdrag att, tillsammans med Jordbruksverket, stödja vattenmyndigheterna i besluten. 

– En av slutsatserna från den dialog som skett mellan myndigheterna är att vattendirektivets möjlighet att göra avvägningar är till stor nytta i jordbrukslandskapet. Genom rätt val av miljöåtgärder kan effekten av den fysiska påverkan på vattenmiljöerna mildras samtidigt som jordbruksproduktionen kan fortsätta att utvecklas, säger Signild Nerheim, enhetschef på Havs- och Vattenmyndigheten. 
 

Läs mer om beslutsunder­laget: https://q.ja.se/odtf6
 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 31 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

2021: I den bästa av märkliga världar

Förutsättningarna för lönsamhet i svenskt jordbruk ser bättre ut än på många år. Inte ens det offentliga Sveriges ointresse för svenskt jordbruks internationella konkurrenskraft och regel­förenklingar kan hålla oss helt negativa. Trots en rejält stärkt svensk krona har spannmålspriset ökat rejält i höst/vinter. Köplojaliteten för svensk mat är starkare. Tack vare pandemin och sedelpressarna, som körs så att överhettningsskydden borde slå ifrån, blir räntan lägre och lägre. 

Kommentera