Viktig balans mellan vattenmiljö och produktion

Hur behåller man ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk samtidigt som man utför åtgärder som gynnar god vattenmiljö? För att svara på det har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett nytt beslutsunderlag. 

 

FOTO: CAROLINA WAHLBERG


Markavvattning, som har använts för att skapa jordbruksmark, har lett till att vattenmiljöerna i jordbrukslandskapet blivit påverkade och det i dag finns ett stort behov av att förbättra vissa vattenmiljöer. Sverige har som målsättning att bevara och förbättra vattenmiljöerna och att uppnå en god ekologisk vattenstatus. En annan målsättning är att öka produktionsförmågan i svenskt jordbruk. I vissa områden kan dock kraven för att uppnå det förstnämnda målet få stora negativa konsekvenser för produktionen. 

Enligt Jordbruksverket är det viktigt att en avvägning görs och att dessa två mål balanseras mot varandra för att gynnsamma åtgärder för vattenmiljön ska kunna utföras samtidigt som jordbruksproduktionen kan fortsätta utvecklas. Därför har man tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten nu arbetat fram ett nytt beslutsunderlag som ska hjälpa vattenmyndigheterna, som beslutar vilka miljökrav som ska gälla, i frågan. 

Vattenmyndigheten kan i dag väga miljökraven mot andra mål, som behovet av en livskraftig livsmedelsproduktion samt en levande landsbygd. Detta kan innebära att kraven sänks eller att avvikelser tillåts. 

– Det kräver underlag och kunskap, inte bara om förhållandena i vattnet utan även om jordbruksmarken och berörda jordbruksföretag, säger Tomas Johansson, samordnare för vattenhushållning på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande. 

Havs- och vattenmyndigheten har som uppdrag att, tillsammans med Jordbruksverket, stödja vattenmyndigheterna i besluten. 

– En av slutsatserna från den dialog som skett mellan myndigheterna är att vattendirektivets möjlighet att göra avvägningar är till stor nytta i jordbrukslandskapet. Genom rätt val av miljöåtgärder kan effekten av den fysiska påverkan på vattenmiljöerna mildras samtidigt som jordbruksproduktionen kan fortsätta att utvecklas, säger Signild Nerheim, enhetschef på Havs- och Vattenmyndigheten. 
 

Läs mer om beslutsunder­laget: https://q.ja.se/odtf6
 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 31 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Framtiden bestäms här och nu – i alla fall till viss del

Krönika: Barn, kommer ni ihåg när vi flög utomlands på semestern? Detta kan mycket väl bli en fråga som ställs när familjen sitter framför datorn och kollar på semesterbilder i framtiden. Pandemins effekter på våra vanor kommer att få långtgående konsekvenser. Semesterresorna är bara en del av allt som ställs i ny dager. I den nya världen efter Covid 19 kanske det inte är möjligt att förflytta sig lika enkelt och billigt som förr i världen. Vill konsumenterna ens tillbaka till hur det var tidigare? Vad blir det nya normala och vad har detta med Sveriges gröna näringar att göra?

 

Kommentera