Import och export ökar lika mycket i värde

Fem procents ökning för importen och tio procent gällande export. Både importen och exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökar i värde, och de ökar lika mycket. 

46 procent av den svenska exporten går till våra nordiska grannländer medan 21 procent av vår import kommer därifrån. Det visar en ny sammanställning "Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2019" från Jordbruksverket. Foto:Thinkstock


Under 2019 uppgick importen av jordbruksvaror och livsmedel till 114 miljarder kronor, det är en ökning med fem procent från året innan. Även exporten visade en ökning under fjolåret då exporten uppgick till 55 miljarder kronor, en ökning motsvarande tio procent, skriver Jordbruksverket.

Främst var det värdet av exporten av spannmål, tobak och tobaksvaror som ökat, men även diverse livsmedel såsom soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat samt drycker. Vad det gäller importen var det mestadels spannmål, diverse livsmedel, drycker, kaffe, oljor och fetter samt frukt och grönsaker som ligger bakom värdeökningen.

Grannländer viktiga

Fem länder stack ut som de viktigaste marknaderna för Sverige 2019 vad det gäller export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk. Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA står tillsammans för 61 procent av det totala värdet av den svenska exporten.

Oförändrat underskott

Förra årets handelsunderskott uppgick till 67 miljarder kronor vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med 2018. Med en exkludering av fisk så ligger underskottet på 60 miljarder kronor. En förklaring till underskottet ligger i att många produkter som konsumeras inte kan produceras i Sverige.
 

Exporten till…

… Norge ökade med nio procent främst beroende på ökningar för tobak och tobaksvaror, diverse livsmedel, spannmål och drycker

… Danmark ökade med tio procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, djurfoder, frukt och grönsaker samt spannmål

… Finland ökade med tolv procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, kaffe, frukt och grönsaker samt spannmål

… Tyskland ökade med 18 procent främst beroende på ökningar för tobak och tobaksvaror, oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter samt drycker

… USA ökade med 15 procent främst beroende på ökningar för spannmål, drycker samt diverse livsmedel.

Källa: Jordbruksverket

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 31 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

2021: I den bästa av märkliga världar

Förutsättningarna för lönsamhet i svenskt jordbruk ser bättre ut än på många år. Inte ens det offentliga Sveriges ointresse för svenskt jordbruks internationella konkurrenskraft och regel­förenklingar kan hålla oss helt negativa. Trots en rejält stärkt svensk krona har spannmålspriset ökat rejält i höst/vinter. Köplojaliteten för svensk mat är starkare. Tack vare pandemin och sedelpressarna, som körs så att överhettningsskydden borde slå ifrån, blir räntan lägre och lägre. 

Kommentera