Kemikalier med okända egenskaper vanliga inom livsmedelshantering

En grupp på 33 internationella forskare uppmanar tillsammans beslutsfattare, industri och civilsamhället att minska risken för exponering för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar. 

 

Forskarna bakom studien konstaterar att kemikalier med okända egenskaper är vanligt förekommande i livsmedelsförpackningar och andra material som kommer i kontakt med livsmedel.Foto: Mostphotos


Skadliga kemikalier i livsmedelsförpackningar och annat material som kommer i kontakt med livsmedel kan överföras från dessa material till livsmedlet. Detta är enligt forskarna associerat med kroniska sjukdomar som diabetes, fetma, cancer och neurologiska störningar som exempelvis ADHD. Det skriver Göteborgs Universitet i ett pressmeddelande.

– Det pratas mycket om plaster och miljöproblem, framförallt nedskräpning och mikroplaster, men det är extremt viktig att vi diskuterar även kemikalier som finns i plaster. Om man vill prata om hur plast påverkar vår hälsa så vet vi redan att många av de kemikalier som används i dag ger negativa effekter, säger Bethanie Carney Almroth, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet och en av författarna till artikeln.

Flera förbättringsområden

I en gemensam vetenskaplig och granskande konsensusförklaring som baseras på 1200 vetenskapliga studier belyser forskarna ett antal områden som behöver förbättras. Områdena är: 

  • Eliminering av farliga kemikalier i material som är i kontakt med livsmedel och utveckling av säkrare alternativ. 
  • Modernisering av riskbedömningsprocessen. 
  • Utesluta hormonstörande ämnen.  
  • Se till att lagar följs samt skapa dialog med intressenter för att hitta praktiska lösningar. 

Farliga kemikalier Måste bort

Huvudförfattaren till artikeln är Jane Muncke, vd för Food Packaging Forum i Zürich.

– Praktiskt taget alla som äter mat utsätts för kemikalier från förpackningsmaterialet, vissa av dessa kemikalier är kända för att vara farliga och många är otestade eller till och med helt okända. Denna konsensusförklaring är en väckarklocka. Kemikalier som migrerar från förpacknings­material till livsmedel måste hanteras systematiskt och alla farliga ämnen måste bort – vi måste dessutom undvika att de inte bara ersätts med andra, mindre väl studerade kemikalier som senare visar sig vara lika farliga som till exempel BPS som ersatte BPA. Farliga kemikalier måste bort ur produkterna då samhället går mot en cirkulär ekonomi och en ökad användning av återvunnet material, säger hon. 

Saknas information om ämnen

Nästan 12 000 olika kemikalier används i material som kommer i kontakt med livsmedel och många av dem har inte testats tillräckligt för att avgöra om de är giftiga eller inte.  För tusentals av ämnena saknas information om deras eventuella farliga egenskaper och hur mycket människor exponeras för dem. Det slog forskarna fast när de analyserade befintliga listor över de kemikalier som man vet kommer i kontakt med livsmedel. 

Forskarna tror även att ett förmodligen ännu högre, okänt antal ämnen förekommer oavsiktligt i livsmedelsförpackningar. Till exempel föroreningar och nedbrytningsprodukter, särskilt från återvunna material.

– Målet att återvinna mer material och etablera en cirkulär ekonomi hindras av kemikalier. Vi vet inte vilka kemiska ämnen som finns i olika produkter och kan därför inte använda återvunnen plast på ett säkert sett. Vi måste fasa ut problematiska kemikalier, säger Bethanie.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste