Corona-vaccin testas på grisar

Forskare över hela världen är engagerade i att hitta ett vaccin mot det corona-virus som ligger bakom covid-19. Nu ska brittiska forskare testa en vaccinkandidat på grisar. 

Det är universitetet i Oxford som tagit fram det preparat som kan komma att utvecklas till ett vaccin mot SARS-CoV-2, viruset som ligger bakom covid-19-pandemin. Preparatet är nu redo att testas, och testerna kommer att utföras på grisar, av Pirbright-institutet tillsammans med universitetet i Oxford och Public Health England. 

Att injicera vaccin-kandidaten i grisarna syftar till att ta reda på hur mycket antikroppar som grisarnas immunförsvar producerar som svar på injektionen samt huruvida dessa antikroppar har potential att skydda grisarnas celler från att bli infekterade med viruset. Man kommer även att kartlägga eventuella biverkningar och risker kopplade till preparatet. 

Grisar och människor är relativt lika fysiologiskt. Brittiska forskare tar nu därför grisar till hjälp för att kartlägga effektivitet och säkerhet med en vaccin-kandidat mot covid-19.
Foto: Mostphotos

Anledningen till att just grisar används i försöken är att deras immunförsvar har flera likheter med människans. Grisar har tidigare använts i utvecklingen av influensavaccin och deras andningsorgan är relativt likt människans.

Om försöken med grisarna faller väl ut, är nästa steg att testa vaccinkandidaten på människor. Ett vaccin redo för marknaden ligger dock flera månader framåt i tiden, allt enligt ett pressmeddelande från Pirbright-institutet.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste