Behövs förstärkta åtgärder för att rädda livsmedelsföretagen

Ett stort antal små- och medelstora livsmedelsföretag har tappat nästan hela sin försäljning och riskerar nu att slås ut i en omfattning som Sverige inte har upplevt i modern tid. Nu föreslår Livsmedelsföretagen sju skarpa och omgående åtgärder för att rädda företagen.

Livsmedelsföretagen lämnade den tredje april in sju förslag på åtgärder riktade till små- och medelstora företag. – Vi hoppas och tror att regeringen inser hur viktigt och brådskande detta är, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen. Foto: Livsmedelsföretagen.

Lovvärda men otillräckliga – så beskriver Livsmedelsföretagen regeringens stödåtgärder till näringslivet med anledning av coronakrisen och menar att det kommer krävas mer än de krisåtgärder som hittills vidtagits.  

− Den ekonomiska verkligheten för många av våra små- och medelstora medlemsföretag är brutal och skoningslös. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen är välbehövliga och lovvärda, men för flertalet av våra 800 medlemmar är de tyvärr otillräckliga. Coronakrisen är en ekonomisk malström av ett slag vi aldrig har sett och då räcker det inte långt med livbojar. Särskilt de mindre företagen är extremt utsatta och många är redan på fallrepet. Om inte nya och kraftfulla åtgärder sätts in kommer vi snart att se en utslagning av företag i en omfattning som Sverige inte har upplevt i modern tid, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.

De åtgärder som redan vidtagits inbegriper olika typer av lån via bankgarantier och anstånd med skatteinbetalning, men Livsmedelsföretagen efterfrågar istället kontanta bidrag och direkt sänkning av skatter samt subventioner. Risken finns annars att hårt drabbade företag skjuter kostnader på framtiden och bygger skuldberg, skriver organisationen.

Knappa marginaler

− Det här handlar om drivna småföretagare som knegar på dag ut och dag in utan att klaga eller be om hjälp. De betalar in skatt, betalar ut löner och skapar nya jobb. Det är lätt att ta dem för givet men det är de som får Sverige att gå runt. Även när det går som bäst så har de knappa marginaler och små buffertar, och i en kris av de här proportionerna så har de väldigt lite att sätta emot. De kanske klarar sig några veckor, kanske till och med en månad eller två, men sen är det slut. Så nu är det vår tur, samhällets tur, att betala tillbaka och bära företagen ett litet tag tills den värsta krisen är över, säger Björn Hellman.

Enligt organisationen har de beslutande åtgärderna svårt att nå ut till företagen på grund av byråkratisk tröghet och administrativt krångel. Samtidigt meddelar företag att trots permittering blir lönekostnaderna svåra att betala ut då man tappar arbetskraft men ändå har bibehållna arbetskraftskostnader.

Kräver olika insatser

Björn Hellman menar att coronakrisen går att dela upp i två olika typer av problem. Dels samhällets försörjningsförmåga som sätts på prov i takt med att sjuktalen ökar och leveranskedjor försvagas eller bryts. Dels de företagsekonomiska prövningar som uppstår när efterfrågan nästan helt försvunnit.

– Om den senare frågan inte möts av kraftfulla och omedelbara åtgärder kommer det i förlängningen få stora konsekvenser på samhällets försörjningsförmåga. De här två problemen hänger ihop men kräver delvis olika slags insatser. Därför har vi nyligen överlämnat sju konkreta förslag på åtgärder som riktar sig specifikt till små- och medelstora företag. Vi hoppas och tror att regeringen inser hur viktigt och brådskande detta är, avslutar han.

Föreslagna åtgärder överlämnade till regeringen den 3 april:

1. Ett system för korttidspermitteringar som möjliggör permittering ner till noll procent och täcker hela företagens kostnad för permitterad personal

2. Slopad retroaktivitet vid ersättning för sjuklön

3. Sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar – från nuvarande sex procent till högst 1, 25 procent.

4. Ökad statlig garanti vid lån till små och medelstora företag

5. Avskaffade kontrollavgifter under 2020 för livsmedelskontroller

6. Direkt inkomstbortfallsstöd för att rädda hotade branscher.
– Ett direkt stöd för företag i branscher som drabbats av inkomstbortfall om över 50 procent, i synnerhet bagerier, konditorier och andra leverantörer till restaurang- och mötessektorn.

7. Förberedande av överbryggande stimulansåtgärder
– Förbereda åtgärder att implementera när nuvarande krispaket hävs för att säkerställa återhämtning. Förslag på åtgärder är tillfälliga momssänkningar och fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter.

Källa: Livsmedelsföretagen

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

2021: I den bästa av märkliga världar

Förutsättningarna för lönsamhet i svenskt jordbruk ser bättre ut än på många år. Inte ens det offentliga Sveriges ointresse för svenskt jordbruks internationella konkurrenskraft och regel­förenklingar kan hålla oss helt negativa. Trots en rejält stärkt svensk krona har spannmålspriset ökat rejält i höst/vinter. Köplojaliteten för svensk mat är starkare. Tack vare pandemin och sedelpressarna, som körs så att överhettningsskydden borde slå ifrån, blir räntan lägre och lägre. 

Kommentera