Ökad efterfrågan driver upp vetepriserna

Råvarumarknaderna är nu extremt volatila, svängningarna i pris är stora och går snabbt, vilket vetemarknaden visar med all tydlighet för tillfället. Vetepriserna drivs nu upp av ökad inhemsk efterfrågan, ökad export, lägre produktion i EU samt allmän oro.

 

Det europeiska terminskontraktet för kvarnvete med leverans i maj fick sig en rekordsnabb återhämtning när efterfrågan på vete steg samtidigt som exporten har ökat. Majterminen handlas nu på nivåer som inte har varit aktuella sedan skörden 2018. Även den fysiska varan har följt med terminspriserna upp. Det rapporteras också om att polskt vete har tagit exportaffärer från tyskt vete eftersom den polska valutan zloty har försvagats mot euron. Ett förhållande som även borde gynna exportaffärer från andra länder där valutan fallit i värde.


Först så går det ner, sen så går det upp. Svängningarna på råvarumarknaderna går snabbt. Oron för Corona­virusets framfart och effekter som först pressade ned vetepriserna på världens råvarubörser har nu fått helt motsatt effekt och skjuter upp vetepriset till nya höjder. Kvarnveteterminen i Paris med leverans i maj 2020 ligger nu på nivåer som inte har varit aktuella sedan 2018, 197 euro/ton (2,17 SEK/kg med en eurokurs på 11,0 SEK/Euro).

Nya köpmönster

Runt om i världen förflyttas konsumtion från restauranger och storkök till det privata hemmet. Danish Crown beskriver  det tydligt i en marknadskommentar där det förklarar hur man styrt om volymer som tidigare gått till food service till att konsumnetpackas för detaljhandeln.

Även bröd och mjöl har hamnat i fokus när konsumenterna till största delen intar dagens måltider i hemmet.  Just den ökad försäljningen av vetemjöl är något som ses i länder jorden runt. 

Det rapporteras inte om några bristsituationer i produktionen men däremot kan det finnas störningar i logistiken som kämpar för att hinna med den ökade efterfrågan.

En råvaruhandlare i USA konstaterar att är intressant att befolkningen ökar sina inköp av mjöl, bröd och pasta när just vete är en av de råvaror som världen för tillfället har störst överskott av.

Kina importerar

Nu byggs inte vetepriserna upp av enbart hamstrande konsumenter, utan även av att Kina tagit de första stegen i handelsöverenskommelsen med USA och börjar på att öka sin import av amerikanska produkter. 

Bland annat har man gjort affärer på 750 000 ton majs och 350 000 ton högproteinvete. Majsen och 55 000 ton vete ska levereras under våren och resterande volym vete under marknadsåret 20/21.

Minskad produktion i EU

Som vi har nämnt tidigare så kommer EU att producera mindre vete i år på grund av den blöta hösten. Färre hektar med vete blev sått än planerat och ligger under genomsnitt. Coceral sänker i sin senaste prognos EU:s veteproduktion med ytterligare 1,4 miljoner ton till 136,5 miljoner ton. Vilket kan jämföras med skörden 2019 på 145,7 miljoner ton. I vissa länder, framförallt Frankrike, har vete som kommit ur vintervilan också varit i sämre kondition än normalt.

EU:s veteareal kommer till stor del ersättas av majs och vårkorn. 

Coceral förväntar sig en ökad veteimport till EU från framförallt Ukraina. Dock förväntas även den ukrainska skörden att bli mindre än ifjol. 25,8 miljoner förväntas skördas i år jämfört med 28,2 miljoner ifjol.

Frågetecken

Ryssland har en historia av att införa exportbegränsningar på vete. Något marknaden nu har börjat befara ska ske igen. Rubeln har tappat i värde och ökat lönsamheten i den ryska exporten vilket driver upp de inhemska brödpriserna.

Rykten säger att ryska myndigheter redan har börjat fördröja exportlicenser för att dämpa exporten, men det dementeras av ryska myndigheter.

Utsikterna för årets ryska skörd ser dock än så länge gynnsamma ut.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste