Nu ska lantbruksplasten sorteras efter färg

Bättre betalt för den återvunna plasten ger lägre återvinningsavgift för lantbrukaren. Det är orsakerna till att Svepretur från och med nästa år bara tar emot lantbruksplast som är sorterad i två fraktioner – vit eller färgad.

 

Från och med 1 januari nästa år (2021) tar Svepretur enbart emot lantbruksplast som sorterats efter färg – vit eller blandad färg. Foto: McHale


– Det är skillnader på marknadsvärdet hos den vita plasten och den plast som har andra färger. De som köper den återvunna plasten betalar alltså bättre för den vita plasten. Så genom att börja sortera efter färg kan vi också hålla nere återvinningsavgiften, förklarar Svepreturs vd Håkan Pettersson om varför man nu ändrar reglerna för hur lantbruksplasten som lämnas till Svepretur ska sorteras.

Svepreturs nya sorteringsregler gäller från och med 1 mars 2020, men man kommer fortsätta att ta emot osorterad lantbruksplast fram till årsskiftet 2020-2021. Därefter tas enbart sorterad lantbruksplast emot, påpekar Håkan Pettersson.

 

Detta gäller för olika plasttyper

Är plast med olika färger integrerade i någon applikation, som inte går att separera sorteras den i en färgad fraktion. Kan olika färger separeras ska vit och transparent sorteras i en vit fraktion medan övriga färger får blandas i en färgad fraktion.

Plasten sorteras i sex kategorier:

1. Ensilagesträckfilm från rund- och fyrkantbal, vit eller transparent, skall färgsorteras, i en vit fraktion övriga färger får blandas i en färgad fraktion. Ensilagesträckfilmen får ej packas i storsäck.

2. Mantelfolie, vit eller transparent, skall färgsorteras, i en vit fraktion övriga färger får blandas i en färgad fraktion. Sorteras som ensilagesträckfilm.

3. Nät och Syntetgarn från rundbal – ej sisalgarn. Nät och syntetgarn får inte blandas. Nät ska packas i storsäck som skall knytas ihop. Syntetgarn ska packas i storsäck som skall knytas ihop. Saknar du storsäckar be och få storsäckar på insamlingsplatsen.

4. För följande folietyper gäller att vit och transparent sorteras i en vit fraktion, övriga färger får blandas i en färgad fraktion: 

Ensilagesäck

Plansilofolie

Ensilageslang

Odlingsfolie skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet ”paket”. Lös odlingsfolie med långa ”svansar” tas inte emot. För att få lämna odlingsfolie måste handling som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas.

Rullemballage, vitt eller transparent utan tryck sorteras i en vit fraktion. Övriga färger eller med tryck får blandas i en färgad fraktion.

5. Fiberduk skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet ”paket”. Lös fiberduk med långa ”svansar” tas inte emot. För att få lämna fiberduk måste handling som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas.

6. Storsäckar för växtnäring eller utsäde, med eller utan innersäck. Säckar kan läggas i varandra eller bindas ihop i knippen. Lägg ingen annan plast i säcken. Endast storsäckar från växtnäring och utsäde ingår i Svepreturs insamlingssystem, samt saltsäckar från Lantmännen. Inga andra säckar tas emot. För att få lämna storsäck måste handling som styrker att återvinningsavgiften är betald uppvisas. Endast småsäckar och pallhuvar från växtnäring och utsäde, 15-25 kg, ingår i Svepreturs insamlingssystem, samt pallhuvar och saltsäckar 25 kg från Lantmännen. Sorteras som folie. Inga andra säckar eller pallhuvar tas emot.

 

 

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste