Att backa in i framtiden

Bland samhällets viktigaste uppgifter framhålls vanligen satsningar på infrastruktur och politiskt framhålls ofta vikten av att ge folk och företagare på landsbygden likvärdiga ­förutsättningar som folk och företagare i städer, hela landet ska leva. När detta ska omsättas i praktiken är det examen i floskelskolan.

 

Många är de på landsbygden som upplevt problem med att få tillgång till god grundläggande infrastruktur i form av telefoni och snabb data­överföring. För att råda bot på landsbygdens handi­kapp i form av långsam dataöverföring har en stor del av landsbygdsprogrammet avsatts till stöd för satsningar på bredbandsutbyggnad.

Behovet av snabb dataöverföring för alla har blivit extra tydligt denna vårvinter när Corona-viruset ofrivilligt förvisat arbetstagare hem för distansarbete och studenter hem för online-­undervisning.

Nu har Jordbruksverket räknat helt fel på intresset för andra stöd inom landsbygdsprogrammet, främst har de gravt underskattat kostnaden för miljöersättningar avseende betesmarker, slåtter­ängar samt ersättning för ekologisk produktion.

För att säkra att det finns pengar till miljö­ersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april. Det gäller främst projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för utveckling av landsbygden.

Ja, du läste rätt. Medlen i landsbygdsprogrammet omfördelas mitt i brinnande Corona-kris, från utvecklingsstimulerande åtgärder till lie-­slåtter. Jag hoppas att det finns någon administrativ förmildrande omständighet för prioriteringen, som att det går lätt att stoppa sökta projektstöd, men är svårare att minska ersättningsbeloppen för de som i SAM-ansökan sökt ersättning för arealbaserade miljöåtgärder.

Omfördelningen är surrealistiskt dum och speciellt absurd i strålkastarljuset av den situation vi alla exakt nu befinner oss i. Här krävs inte klassisk administrativ hänsyn. Här krävs krafttag och omprioritering. Om Jordbruksverket åter­igen har hamnat så snett i sitt budget­arbete att inga medel kan avsättas till de framåtsyftande åtgärderna måste vi och politiken reagera. Kräv att medel skjuts till landsbygdsprogrammet för framåtsyftande satsningar. Slå mer med lie kan vi göra på frivillig basis eller när vi har haft råd med de åtgärder som lantbruk och landsbygd ­behöver för att utvecklas väl.

Det är examen i floskel­skolan. Ni har kuggat, men vi erbjuder omtenta. Ta chansen!

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 29 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste