Satsning på oljegröda för norra Sverige

En ökad växtodling och produktutveckling i norra Sverige är nödvändig för en stärkt livsmedelsproduktion och svensk konkurrenskraft. Det menar SLU Grogrund som nu startar ett nytt projekt med fokus på utveckling av rybs som oljegröda för norra Sverige. 

 

Det nystartade projektet ”Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige” inom SLU Grogrund är ett samarbete mellan SLU-forskare, SLU Jerrestad Agro AB, Svalöf Consulting och Hushållningssällskapet. Foto: Towe Johnson


Till en viss del odlas rybs redan i dag men på grund av kraftigt minskade växt­odlingsinsatser under de senaste 20 åren har den halkat efter i avkastning jämfört med andra grödor. Nya sorter av rybs behöver utvecklas som är anpassade till nuvarande klimat samt sjukdoms- och skadedjurstryck. För att kunna erbjuda nytt förädlingsmaterial har det treåriga projektet ”Rybs - en flexibel och tålig oljegröda för Sverige” nu dragit igång. 

– Rybs förädlades i Sverige till för cirka 15 år sedan, sedan lades programmet ner eftersom man inte fann det ekonomiskt lönsamt i ett globalt perspektiv. De senaste åren har rybs endast förädlats i Finland. Förhållandena är lika på många sätt men inte tillräckligt lika för att säkra tillgång på rybssorter tåliga för svenskt klimat. Med dagens föränderliga klimat och en ökad global oro på många sätt, ökar behoven av att behöva kunna producera mat på det lokala planet, säger Eva Johansson, SLU Grogrunds programchef, i ett pressmeddelande. 

Lönsam gröda

För kort växtsäsong och för kalla vintrar gör att raps varken som vår- eller höstsort lämpar sig för norrländskt klimat. Härdigare är däremot rybsen med en kortare tillväxtperiod och möjlig att odla till mogen skörd även i Norrland. 

– I dag odlar de norrländska lantbrukarna mycket korn och vall. De behöver ytterligare lönsamma grödor att växla in i växtföljden. Dessutom kan oljegrödorna till viss del ses som proteingrödor, eftersom man får fram en proteinrik kaka efter oljepressningen, som lantbrukarna kan använda som foder till sina djur istället för den importerade sojan. Rybsoljan och rybs­kakan kan användas på samma sätt som rapsolja och rapskaka, men med tidiga rybssorter kan man producera dessa produkter även i norra Sverige, säger Christer Persson, Jerrestad Agro AB. 

Sorterna behöver vara både robusta och högavkastande, samtidigt behöver de komma igång snabbt och skörda tillräckligt tidigt menar Christer. Det krävs en bra växtföljd som bidrar till att bekämpa skadedjur och sjukdomar samt även gynnar den biologiska mångfalden. Enbart odling av en eller två grödor räcker inte för att produktionen ska öka på ett hållbart sätt. Den nya satsningen på växtförädling ska bidra med framtagande av grödor med potential för bra avkastning och genom att kombinera flera av dessa grödor blir skördarna större och grödorna friskare. 

Olika varianter studeras

Projektet ska förutom att erbjuda ett nytt förädlingsmaterial även utveckla verktyg för en fortsatt förädling av rybs i Sverige. Olika rybsvarianter har samlats in från genbanker i både Sverige och andra länder och sedan studerats för att se hur de olika varianterna skiljer sig genetiskt och egenskapsmässigt från varandra. 

– Dessa undersökningar kommer att hjälpa oss att ur den stora rybskollektionen, välja ut ett intressant och variationsrikt mindre urval av rybs och frö tas ifrån dessa för vidare förädling, säger Anders Carlsson, professor i växtförädling och forskare vid SLU, som koordinerar projektet. 

Under 2020 och 2021 kommer fältförsök att genomföras för att studera rybsvarianternas beteende, alltifrån blomning och mognadstid till avkastning och motståndskraft.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste