Makt ges aldrig upp utan kamp

Varje år genomför Svenskt Kött en konsumentundersökning där man tar tempen på hur Sveriges konsumenter ser på bland annat den svenska bonden, hur viktigt det är med svenskt kött och om man är villig att betala mer för mervärdet som svenskt kött ger.

Isabel  Moretti, vd på Svenskt Kött. Foto: Svenskt Kött

Det sprids en pandemi över världen och helt plötsligt blir allt där ute förenat med känsla av osäkerhet, otrygghet och till och med död. Det vi har att hålla oss i är det som är nära. Det vi känner till och är trygga med. Våra bönder står för mer än bara att säkra matproduktionen. De blir också symbolen för skillnaden mellan om vi klarar oss eller inte.

Det här ser vi tydligt i konsumentundersökningen som genomförts av Yougov på uppdrag av Svenskt Kött i april i år. Drygt åtta av tio konsumenter anser att svenska djurbönder är viktiga för matproduktionen i Sverige. Det är enbart tre procent som säger att djurbönderna är oviktiga, vilket ligger i linje med hur många av de tillfrågade konsumenterna som uppger sig vara veganer. Samtidigt visar undersökningen att drygt sju av tio konsumenter är positiva eller mycket positiva till svenska djurbönder. Nästan lika många är också villiga att betala ett högre pris för svenskt kött. Det är den högsta siffran som uppmäts sedan undersökningen startade 2011, då det enbart var drygt hälften av konsumenterna som var villiga att betala mer för svenskt kött.

Ett lustigt fenomen är att den här undersökningen är en upprepning av en undersökning som också genomfördes i februari i år. Innan covid-19 hade stängt ned hela världen och strax efter Uppdrag granskning visat sitt reportage om ”Arlagården”. Alltså på den tiden när vi i Sverige var ett samhälle med fokus på självförverkligande och inte på självförsörjning och kris. Då såg siffrorna annorlunda ut. Och genom ett dramatiskt reportage som visade djur i misär på en enskild mjölkgård vände svenska folkets syn på inte bara en enskild bonde utan hela bondekåren. Just då, dagarna efter Arlagården i februari, sjönk förtroendet för Sveriges djurbönder från 74 procent till 67 procent.

Vi människor är ofta känslostyrda. Det är så vi funkar. Det gör oss till de sociala varelser vi är. Men det innebär också att vi är rätt enkla att styra och manipuleras av de som bemästrar hantverket som kallas opinionsbildning. Med den makten kommer också ett ansvar, oavsett på vilken sida man befinner sig. Ansvaret för att se till den större bilden. Effekter på lite längre sikt än just reaktionen man får omedelbart. Är det rimligt och välförtjänat att vi svartmålar hela bonde-Sverige genom ett inslag som Arlagården som i princip handlar om en endaste gård?

Nu när vi tillsammans försöker rida ut coronakrisen är alltså situationen en annan. Och det grundläggande förtroende som svenska bönder byggt upp successivt under decennier håller. Vi ser inte bara en förändring i konsumenternas ökande förtroende. Vi ser också en förändring i konsumentens beroende. Svenska bönder är inte “underdogs”. En maktförskjutning har skett från marknaden och konsumenter när vem som helst på en sekund kan konkurreras ut av någon annan som just i dag anses vara billigare, bättre och mer hållbar i produktionen. Men makt ges aldrig upp utan kamp.

Motstånd kommer bjudas och det kommer fler inslag som vill visa misär, som vill ifrågasätta och som vill luckra upp förtroendet för Sveriges bönder. Frågan är om det funkar i längden? Enligt World animal Protection Index är Sverige, tillsammans med UK, Danmark, Schweiz och Österrike, det land i världen som har världens mest ambitiösa djurskydd. Detta säger alltså världens största internationella djurrättsorganisation. Men granskning och ifrågasättandet kommer att fortsätta. Och det enda vi kan göra är att fortsätta visa på att vi faktiskt kan och vill och ta steg framåt. Makt ges inte upp utan kamp men där ute har vi svenska folkets förtroende. Särskilt nu i kris. Förtroendet för bonden är starkt nu, för de är dem som faktiskt kan förse oss med mat och resurser nu när allt annat i omvärlden är kämpigt.

 

Isabel Moretti

Vd Svenskt Kött

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste