Skåne blommar för att gynna mångfald

I det nya samarbetsprojektet Hela Skåne Blommar kommer drygt 250 lantbrukare tillsammans så in närmare 600 kilometer blommande fältkanter och 200 hektar träda runt om i Skåne under våren.

 

I Skåne har ett nytt samarbetsprojekt startat med målet att så in blommande fältkanter och träda för att gynna exempelvis pollinerare. I fröblandningarna som kommer användas ingår bland annat Honungsört. Foto: Carolina Wahlberg


Syftet är att öka den biologiska mångfalden i landskapet, och med det gynna pollinatörer, fältvilt, klövvilt, predatorer och även oss människor. 

– När flera aktörer samarbetar blir varje enskild insats ganska liten men resultatet blir desto större, säger Mattias Hammarstedt på HIR Skåne som är projektledare och initiativtagare för Hela Skåne Blommar, i ett pressmeddelande.

Hänsyn till naturen

Bakom satsningen står HIR Skåne, som administrerar och planerar åtgärderna för lantbrukarna, samt sponsorer som ser till att lantbrukarna får tillgång till frö. Sedan står lantbrukarna själva för mark och sådd. 

Att satsningen sker i ett samarbetsprojekt ska bidra till att underlätta arbetet och att kostnaden för fröet blir så lågt som möjligt. Detta bidrar till att de blommande ytorna blir större per satsad krona. Hittills har intresset för projektet varit stort hos de skånska lantbrukarna. 

– En satsning som denna är otroligt viktig eftersom det visar hur mycket vi lantbrukare bryr oss om natur och miljö. Oavsett om man har ekologisk eller konventionell odling så vill vi alla visa hänsyn till naturen vi lever i, säger Bo Svensson, lantbrukare i Åhus.

Ge lång säsong 

I projektet kommer en ettårig och en flerårig fröblandning att användas. Blandningarna är komponerade för att ge en lång blomning över säsongen, och innehåller olika blomtyper för att gynna olika pollinationer samt att ge foder till fåglar på hösten. 

Den ettåriga fröblandningen består av Honungsört, Bovete, Blodklöver och Doftklöver samt Solroser. Den fleråriga blandningen består av Honungsört, Bovete, Kärringtand, Kummin, Tidig och Sen Rödklöver samt vitklöver.
 

Projektets sponsorer 

Länsstyrelsen Skåne, The Absolut Company, Nordic Sugar, Lyckeby Starch, Skånefrö, Bisfärområde Kristianstad Vattenrike , Lilla Harrie Valskvarn

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera