Potential för raps som proteinkälla i livsmedel

Med målet att det i framtiden kan finnas livsmedel baserade på protein från svensk raps har SLU Grogrund dragit igång det nya projektet ”Utveckling av nya rapssorter för högvärdiga foder och livsmedelsändamål”.

 

Ett nytt projekt på SLU Grogrund har målsättningen att förädla fram nya sorters raps som innehåller mindre andel av oönskade ämnen, som bidrar med besk smak och i vissa fall är giftiga, för att möjliggöra ökad användning av rapskaka som foder men även som proteinkälla i livsmedel. Foto: Carolina Wahlberg


Raps är i dag en vanlig gröda i Sverige och vid utvinning av rapsolja bildas restprodukter som pressas till rapskaka. Aminosyra­samman­sättningen i proteinet från rapskakan är nyttig, men innehåller antinutriella ämnen som är beska och som i vissa fall kan vara giftiga vilket gör rapskakan oätlig i för stora mängder samt oanvändbar som livsmedel. Målet med det nya projektet är därför att försöka förädla fram nya rapssorter som inte innehåller, eller innehåller en lägre halt, av dessa oönskade ämnen. 

– Frökaka av raps används idag som djurfoder i begränsade mängder på grund av beskan. Det här projektet ger oss en möjlighet att ta fram rapssorter där beskan minskas. Det gör att vi hoppas på att de nya rapssorterna ska skapa möjligheter till att använda rapskaka som en högvärdig proteinkälla i livsmedel också, säger Li-Hua Zhu, professor i växtförädling på SLU i Alnarp, i ett pressmeddelande.

Högre kvalitet

Det femåriga projektet utförs i ett samarbete mellan forskare på SLU, Lantmännen Ek För, forskare på Lunds Universitet och Gunnarshögs Gård AB.

– En ny utvecklad produkt som smakar bättre, även för djuren, ger odlarna möjlighet att få mer betalt för djurfoder då det får en högre kvalitet, säger Anja Persson på Gunnarshögs Gård AB.

Goda förutsättningar

Redan i dag finns rapsprotein på marknaden, men processen för att separera de oönskade ämnena från proteinerna är både kostsam och besvärlig vilket gör att det endast sker i begränsad mängd. 

– Om de oönskade ämnena kan minskas i frökakan med hjälp av växtförädlingsmetoder förväntas kostnader för proteinreningsprocessen reduceras, vilket erbjuder en god förutsättning för att rapsprotein kan användas för livsmedelsändamål, säger Karolina Östbring, Lunds Universitet.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste