Ökat skydd för bin med ny app

Nu kan brittiska biodlare få information från bönder när en behandling med insektsmedel kommer ske i närheten av en bikupa. Detta med hjälp av den nya tjänsten BeeConnected. 

 

Den nya appen BeeConnected ska koppla ihop biodlare och lantbrukare för en ökad hänsyn till bin. Foto: Mostphotos


Appen ska på ett nytt sätt öka hänsynen till bin genom att biodlare och lantbrukare kopplar upp sig och delar information. Tjänsten BeeConnected har utvecklats inom kampanjen The Voluntary Intiative i Storbritannien och kan liknas vid hur man arbetar inom Säkert Växtskydd i Sverige, skriver Greppa Näringen i sitt nyhetsbrev. 

Markerar fält

Både biodlare och lantbrukare kan efter att ha registrerat sig i appen med hjälp av dator, surfplatta eller smartphone få upp en karta på sin skärm. Lantbrukaren lägger in information om vilket fält som ska behandlas med ett visst insektsmedel en viss dag. Därefter går det iväg en signal till alla biodlare i närheten som registrerat sig. 

Biodlaren i sin tur sätter ut pins på de platser bikupor finns placerade och kan välja inom hur många kilometers avstånd från bikupan man vill få en varning om när det sker en kemisk behandling. Det maximala avståndet är fem kilometer även om bin oftast söker föda inom tre kilometer från kupan. 

Lantbrukaren ska, enligt god växtskyddsed, ge minst 48 timmars förvarning till biodlarna. Dock kan de inmatade uppgifterna korrigeras i efterhand om vädret slår om eller något annat påverkar. 

Anonymitet

Det är själva fälten och kupornas läge som är det viktiga och exakt vilket fält det rör sig om förblir anonymt. Till exempel så skulle ett meddelande kunna se ut såhär: ”En behandling 3 km sydväst om kupa nummer 8” följt av vilket preparat det gäller och om det har egenskaper som är extra kritiska för bin. Biodlaren skulle då kunna tillfälligt flytta kupan vid behandlingen. 

Då en del blommor som exempelvis raps lockar bin är det också en fördel för biodlaren att få information om vilken gröda det gäller. Lantbrukaren har även möjlighet att markera om det finns en blommande fältkant som är en av miljöersättningarna. 

Trots att biodlaren och lantbrukaren förbli anonyma så möjliggör ändå appen en kommunikation parterna emellan genom det anonymiserade BeeMail-systemet. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste