”Väljer att avvakta med vår utdelning till medlemmarna”

I den osäkra tid som råder till följd av spridningen av coronaviruset har Finansinspektionen uppmanat banker att hålla inne sina utdelningar. Landshypotek väljer att följa myndighetens rekommendation och skjuter nu upp utdelningen till medlemmarna. 

Per-Olof Hilmér är ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger Landshypotek Bank. Föreningsstyrelsen väljer att följa Finansinspektionens uppmaning om att hålla inne med sina utdelningar på grund av den osäkerhet som coronaviruset skapat. Foto: Landshypotek Bank

– Vi har förståelse för situationen i samhället i stort i denna tid och väljer därför att avvakta med vår utdelning till medlemmarna, även om vi inte ser att viss utdelning redan nu under våren på något sätt hade äventyrat vår ekonomi eller vår banks möjligheter att låna ut pengar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening, i ett pressmeddelande.

Enligt Landshypotek Ekonomisk Förening har man en trygg ekonomi och kapitalsituation, och kapaciteten för Landshypotek Bank att låna ut är god och motståndskraften mot eventuella kreditförluster är god.

Bankens utdelning är en del av en cirkulär ekonomi, där bankens kunder bygger eget kapital och får utifrån sina insatser del av vinstmedlen.

– Vår utdelning går direkt till aktiva jord- och skogsbrukare och gör stor och nödvändig nytta för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Vi hade nu gärna tagit ansvar genom att kombinera att hålla medel kvar i banken och samtidigt dela ut till pengar till lantbrukare. Det hade för oss varit att bidra till störst samhällsnytta, säger Per-Olof Hilmér.

Föreningsstämman, där beslut om utdelning sker, kommer hållas den 17 juni. Föreningen ser dock möjligheter att hålla en extra stämma senare under året, och vid en möjlig annan samhällsekonomisk situation, besluta om utdelning till medlemmarna.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste