Restprodukter från skogen ska bli förnybara drivmedel

Setra och Preem vill i det gemensamma bolaget Pyrocell producera förnybara drivmedel av restprodukter från skogen. Såg- och kutterspån ska förädlas till pyrolysolja som i sin tur kan raffineras till hållbar bensin och diesel. I slutet av mars togs det första spadtaget till landets första pyrolysoljeanläggning.

 

En liten skara medverkade vid det första spadtaget till Pyrocells anläggning på grund av läget med corona-viruset. Setras vd Katarina Levin, Pyrocells styrelseordförande Pontus Friberg och Setra Kastets platschef Jonas Jadling var på plats. 


Träindustriföretaget Setra och drivmedelsbolaget Preem samarbetar i det gemensamma bolaget Pyrocell med affärsidén att producera bioolja från sågspån. Setra, med cirka 900 anställda och bland annat åtta sågverk i koncernen, står för träråvaran medan Preem har raffinaderier och tankstationer. Vid Kastet sågverk utanför Gävle har Pyrocell nu påbörjat bygget av sin pyrolysoljeanläggning. Pyrolysoljan som framställs i Setras anläggning ska förädlas vidare till drivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

− Den här satsningen är ett led i Setras strategi att öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Pyrocell utgör en viktig länk i värdekedjan för förnybara drivmedel. Genom kommersiell förädling av sågspån kan vi bidra till målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Katarina Levin, vd på Setra.

− Bolaget blir en viktig länk i värdekedjan från svensk skog till konsumentens tank, säger Pontus Friberg, styrelseordförande i Pyrocell.

Petter Holland, vd för Preem, menar att det finns en stor potential i restprodukter från skogen vid produktion av förnybara drivmedel.
 Foto: Preem

Så går det till

Processen för att framställa pyrolysolja börjar med att sågspån, grenar, rötter och toppar matas till ett lager via ett slutet transportsystem. Från lagret leds spånet till en tork där det torkas till cirka fem procents fukthalt. Torkningen sker med luft som värmts med ånga från processen. Den årliga spånförbrukningen är drygt 80 000 ton. 

Från torken leds spånet till pyrolysreaktorn. Där sker en snabb upphettning till cirka 500 grader Celsius utan tillgång till syre, vilket gör att en pyrolysgas bildas. Rökgaserna från förbränningen används för produktion av ånga. En del av ångan används för att förvärma luften till spåntorken och överskottet leds vidare till sågverket och används i virkestorkarna. Rökgaserna renas i en stoftavskiljare innan de fortsätter upp i skorstenen. Pyrolysgasen kyls sedan i kondensatorn och bildar bioolja som renas innan den pumpas till lagertanken. 

− Restprodukter från våra svenska skogar innebär en unik potential som gör att Sverige på sikt kan bli självförsörjande på flytande drivmedel i stället för att importera 85 procent som vi gör idag. Den här satsningen är en del i Preems ambition att tillverka 5 000 000 kubikmeter förnybara drivmedel år 2030 på våra raffinaderier i Lysekil och Göteborg, säger Petter Holland, vd på Preem.
 

Vid Setra Kastet sågverk i Gävle har Sveriges första pyrolysoljeanläggning börjat att byggas. Kastet är ett av åtta sågverk som ingår i Setrakoncernen. Foto: Setra

Stor potential

Setra tog initiativet till en förstudie om biooljeproduktion med pyrolysteknik redan 2016. Syftet var att komma fram till om en anläggning, som den som nu har börjat byggas, hade kunnat integreras med sågverket utanför Gävle och ett kraftvärmeverk i närheten. Förstudien blev grunden i en ansökan om investeringsstöd från Klimatklivet och ett bidrag på 117 miljoner kronor beviljades. I oktober 2018 blev alla miljötillstånd klara och på våren 2019 tog Setra och Preems styrelser beslutet att investera i pyrolysoljeanläggningen som alltså blir Sveriges första. Under sommaren 2019 bemannades byggprojektet och den 23 mars i år togs det första spadtaget.

− Ända sedan Preem startade produktionen av förnybara drivmedel har vi sett en särskilt stor potential i restprodukter från skogen. Samarbetet med Setra är en milstolpe och en viktig del i Preems satsningar på förnybart, säger Petter Holland.

Minskad import

Under 2018 såldes cirka 9 500 000 kubikmeter drivmedel i Sverige, varav cirka 1 900 000 kubikmeter var biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Ungefär 15 procent av biodrivmedlet producerades i Sverige. Ett av Preems mål med pyrolysanläggningen är givetvis att kunna minska importen av biodrivmedel. 

− Genom att nyttja våra inhemska råvaror minskar även importberoendet av både fossila och förnybara råvaror. Det är positivt både ur ekonomisk och säkerhetsmässig synpunkt. De miljö- och klimatmässiga fördelarna med förnybara drivmedel är naturligtvis de viktigaste för oss. Men vi ser även andra positiva effekter, inte minst på arbetsmarknaden där våra satsningar skapar nya, gröna arbetstillfällen i mindre städer och på landsbygden, säger Petter.

Den nya anläggningen ska kunna producera runt 25 000 ton pyrolysolja. Det motsvarar 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning. Petter Holland på Preem tror att potentialen i pyrolysolja som drivmedel är stor men ser också utmaningar.

− Sverige har unika möjligheter att vara världsbäst på förnybara drivmedel, men utvecklingen går lite trögt. Reduktionsplikten sätter klara och tydliga krav på minskade koldioxidutsläpp i drivmedel, vilket är bra. Dock ligger den inhemska produktionen av förnybara råvaror efter. Orsaken till detta är tyvärr lagstiftning som idag gynnar import av billigare förnybara drivmedel med lägre klimatnytta, säger han.

Målet är att pyrolysanläggningen vid Kastet sågverk ska kunna driftsättas under det fjärde kvartalet 2021.

 

Om pyrolys

Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen som grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Källa: Pyrocell

 

Pär Andersson
redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 24 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste