Konsumtion är inte lika med förbrukning

Då och då kommer larm om att vi äter mycket mer kött än vad rekommendationerna. Men hur är det med den saken egentligen?

 

Förbrukningsmängden på 59,5 kilo avser vikten av det slaktade djuret inklusive ben, senor, fett och annat som vi i realiteten inte äter. Kvar blir 37,1 kilo som är redo för tillagning. Av dessa 37,1 kilo är det 28,5 kilo som faktiskt äts, det vill säga runt tio procent mer än vad Livsmedelsverkets kostråd för maximal konsumtion anger. Skillnaden mellan mängden som är redo för tillagning och det vi äter utgörs exempelvis av fett med mera som putsas bort i köket samt vätskeförluster vid tillagning. I svinnet som sker i köket inkluderas dock inte det som vi tillagar, men sedan inte äter upp.Grafik: Malin Strandli. Källa: Svenskt Kött/Jordbruksverket


Livsmedelsverkets rekommendationer anger att vi bör äta max 500 gram rött kött i veckan. Det motsvarar 26 kilo på ett år. När man då hör siffror som säger att vi förbrukar 59,5 kilo kött per person kan det vara frestande att haka på den kör som hävdar att köttkonsumtionen måste minska, både för hälsans skull och för klimatets. 

Men då ska man komma ihåg att begreppet förbrukning anger vikten av det slaktade djuret inklusive ben, senor, fett och annat som vi faktiskt inte äter. 

Jordbruksverkets sammanställning och i vissa fall extrapolering av data från slakterier, grossist och handel och från Livsmedelsverkets konsumentundersökning, visar att det är ungefär häften av den förbrukade mängden kött som vi faktiskt äter. Konsumtionen är alltså 28,5 kilo per person och år i genomsnitt, vilket motsvarar ungefär tio procent mer än vad Livsmedelsverket anger i sina kostråd från 2015. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste