Undersökning om jordbrukets utveckling

Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är stort, och under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverkets med frågor om gårdens struktur.

 

Jordbruksverket kommer skicka ut en enkät med frågor om strukturen på svenska jordbruk. Enligt Jordbruksverket är enkäten viktig för att visa hur jordbruket utvecklats i olika driftsinriktningar och olika regioner. Foto: Mostphotos

Enkäten är en del av den strukturundersökning som enligt en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor, utförs var tredje år i EU och vart tionde år i övriga världen. 

Cirka 75 frågor

Enkäten landar i brevlådan hos landets cirka 60 000 jordbrukare runt månadsskiftet maj-juni, och det kommer även gå att fylla i enkäten digitalt. Från början innehöll enkäten 300 frågor, men Jordbruksverket har arbetat för att banta ner antalet frågor och den svenska versionen innehåller nu ungefär 75 frågor om bland annat arealer, djur och utbildning.

– Vi har så långt det är möjligt hämtat den information som behövs från andra källor än via en­­käten. Ett 60-tal frågor var inte aktuella för Sverige då de handlar om grödor och djurslag som inte finns. 100 variabler hämtar vi från administrativa system som grödarealer från SAM-ansökan och antal nötkrea­tur från CDB-registret, säger Anders Grönvall, statistiker och samordnare för strukturundersökningen, i ett pressmeddelande. 

Viktig ur flera perspektiv

Syftet med undersökningen ser olika ut enligt Jordbruksverket. Internationellt handlar det om världens livsmedelsförsörjning och inom EU att bedöma den jordbrukspolitik som förs. Nationellt i Sverige handlar det om mer kunskap om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen. 

Att svara på enkäten har enligt Jordbruksverket ett stort värde även för jordbrukare eftersom resultatet kommer ligga till grund för exempelvis politiska beslut och prioriteringar. Resultaten kommer publi­ceras på Jordbruksverkets hemsida, och bli en del av Sveriges Officiella Statistik inom jordbruksområdet. Samtliga länders statistik publiceras i Eurostats databas, och kommer även redovisas globalt via FAO.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste