WinPig-statistiken visar: Fler smågrisar och stabil tillväxt

Svenska suggor föder och avvänjer allt fler smågrisar och den bästa fjärdedelen av besättningarna har inte långt kvar till 30 producerade per år, det visar 2019 års medeltalsberäkning för produktiviteten inom svensk grisuppfödning. Slaktgrisuppfödningen ligger stabilt på en hög nivå.

Antalet producerade smågrisar per årssugga ökade mellan 2018 och 2019 med 0,4 till 27,1 i snitt. Resultatet innebär en förbättring med nästan fyra smågrisar på tio år – 2009 var snittet 23,2 producerade smågrisar per årssugga. 

I medeltalsberäkningen för svenska produktionsresultat 2019 ingår 53 160 suggor från 124 besättningar och 369 905 stycken slaktgrisar från 84 besättningar. 
Foto: Emma Sonesson

Bästa tio procenten över 30

Förbättringen mellan 2018 och 2019 är ett resultat av fler levande födda smågrisar, som 2019 låg på 14,8 per kull, att jämföras med 14,6 året innan. Den bästa fjärdedelen av besättningarna producerar 29,8 smågrisar per årssugga medan de bästa tio procenten passerar 30-strecket och producerar 30,6.

Dödligheten mellan födsel och avvänjning ligger på 17,7 procent, vilket är en marginell försämring från 17,6 procent året innan. Beträffande smågrisdödligheten så har de tio procent bästa besättningarna gjort en rejäl förbättring och sänkt resultatmåttet från 13,2 procent 2018 till 12,6 procent 2019. 

Låg dödlighet

Smågrisarnas tillväxttakt mellan avvänjning och 30 kilo ligger stabilt på 473 gram per dag. Även slaktgrisarna växer i stort sett i samma takt 2019 som 2018, 948 gram per dag i snitt, uttryckt i korrigerad tillväxt mellan 30 och 115 kilo. 

Det korrigerade foderutbytet har försämrats med 0,4 MJ NE till 25,8 MJ NE per kilo tillväxt. Den fjärdedel av besättningarna som har bäst foderutbyte ligger på 23,2 MJ NE per kilo tillväxt.

Den genomsnittliga slaktgrisen ger en slaktvikt på 91,6 kilo, med en köttprocent på 58,5. Produktiviteten tillsammans med den internationellt sett låga dödligheten på 1,7 procent ses ofta som en indikator på att svenska grisar överlag har hög hälsostatus. 

Både medeltal och topplistor finns att ta del av i sin helhet på Gård & Djurhälsans hemsida.

 

Topp 3 slaktgrisuppfödning

(föregående års placering inom parentes)

1. (1) Önnerståhl Smågris AB, Jonas Önnerståhl, Eskilstuna

2013 gick Jonas Önnerståhl rakt in på förstaplatsen på WinPig-topplistan för slaktgrisuppfödning och har varit kvar där sedan dess, med undantag för 2016 då han kammade hem en sjätteplacering. 
Foto: Katarina Cumselius

Del- och externintegrerad besättning med 1 760 slaktgrisplatser i fem avdelningar med långtrågsboxar. 

Framgångsfaktorer: Personal som är experter på foderjustering vilket är viktigt då foderrecepten ändras regelbundet. Har testat att använda rökbomber med desinfektionsmedel efter tvätt vilket har givit en ökad tillväxt och kommer fortsätta användas.

2. (9) Brännebergs Gård AB, Karin och Patrik Velander, Kvänum

Slaktgrisproduktion med 1 600 platser i fyra avdelningar med långtråg. 

Framgångsfaktorer: Noggrannhet i arbetet och regelbundna analyser på alla råvaror. Justerar recepten ofta. 

3. (-) Rydberga Gård, Andreas och Katarina Rydén, Edsbruk 

Helintegrerad besättning 1 040 platser med långtrågsboxar.

Framgångsfaktorer: Egna friska grisar vid insättning.

Källa: https://www.gardochdjurhalsan.se/winpig/

 

Topp 3 smågrisuppfödning

(föregående års placering inom parentes)

1. (4) Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar

Jennie och Daniel Juneberg föder upp smågrisar på Junegården utanför Kalmar och toppar WinPigs produktivitetslista med 31,6 smågrisar per sugga och år. 
Foto: Emma Sonesson

Smågrisbesättning med 550 suggor i 2-veckorssystem. 31,6 producerade smågrisar/sugga och år.

Framgångsfaktorer: Intresserad personal som har ett stort intresse och tar eget ansvar. Att hjälpas åt bidrar också till en rolig arbetsplats. Inte snåla med arbetskraft och rådgivning samt följa fasta rutiner.  

2. (-) Widtsköfle AB, Carl-Georg Stjernswärd, Vittskövle 

Integrerad besättning med 265 suggor i 3,3,4-veckorssyetm. 30,9 producerade smågrisar/sugga och år. 

Framgångsfaktorer: Bytt från trerummare till lösdrift i betäckningsavdelningen. Väl inarbetad personal som har tydliga ansvarsområden, vilket gör att man blir specialiserad på sina arbetsuppgifter, samtidigt som det finns utrymme att experimentera och testa nya rutiner. Rätt utfodring av suggorna gör att man får bra hull och högpresterande suggor. Under året har besättningen blivit helintegrerad vilket har sporrat till nytt tänk och att man bättre hinner med ”sin” grupp vid grisning. Fick goda råd av Jan Vugts och Anna-Maria Larsson i samband med Gyltprojektet. Har även god hjälp av rådgivaren Jessica Sandberg Hansson, Griskonsult och veterinären Erik Nörregård, Gård & Djurhälsan.

3. (1) Erland Jakobsson, Ljungbyholm

Externintegrerad smågrisbesättning med 85 suggor i 3-veckorssystem. 30,8 producerade smågrisar/sugga och år.

Framgångsfaktorer: Grisningsboxen med den extra stora smågrishörnan i kombination med användningen av amsuggor som bidrar till att kunna ta fram fler smågrisar, samt framsteg i avelsmaterialet.

Källa: https://www.gardochdjurhalsan.se/winpig/

 

Topp 3 livdjursuppfödning

(föregående års placering inom parentes)

1. (1) Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup

Johan Thuresson driver Löderups Gris, som ligger etta på livdjurstoppen. 
Foto: Emma Sonesson

300 suggor i produktion, 50 suggor per grupp i 4-4-3-veckorssystem. Avelsbesättning med Topigs Norsvin Z-linje som moderdjur. Producerar cirka 2 000 djur till försäljning. 

2. (2) Bällsta Lantbruk AB, Niklas Gustavsson, Köping

120 suggor i produktion, 20 suggor per grupp i 4-4-3-veckorssystem. Avelsbesättning med Topigs Norsvin Z-linje som moderdjur. Producerar cirka 200 hybrider till försäljning.

3. (5) Rosenlid, Jimmy och Charlotte Tarler, Klagstorp

180 suggor i produktion, 30 suggor per grupp i 4-4-3-veckorssystem. Avelsbesättning med Topigs Norsvin Lantras som moderdjur. Producerar cirka 200 renrasiga Lantras och 1 200 hybrider till försäljning.

Källa: https://www.gardochdjurhalsan.se/winpig/

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vessige Biogas bygger anläggning för fordonsgas i unikt projekt

Utanför Falkenberg inleds under senhösten bygget av en uppgraderingsanläggning för biogas där fordonsgas ska produceras. Projektet är det första i Sverige där lantbruk­are står bakom en anläggning som trycker ut förädlad biogas från gårdarna rakt ut i stamnätet. − Min vision är att jag ska kunna köra mina egna maskiner på mitt eget bränsle, säger Lars Paulson, lantbrukare, biogasproducent och ordförande i Vessige Biogas.

 

Kommentera