Undersöker samband mellan jordhälsa och skörd

Vilka samband finns det mellan olika brukningsmetoder, jordhälsa och skörd? Och hur tänker lantbrukare om extrem­väder och klimatförändringar? Detta undersöks nu i ett nytt projekt på SLU.  

 

I ett nytt forskningsprojekt som finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) undersöks samband mellan bearbetningsmetoder, jordhälsa och skördenivåer.  Foto: Carolina Wahlberg


I forskningsprojektet kommer samband mellan brukningsmetoder, som till exempel jordbearbetning, växtföljd och gödsling, markkvalité (även kallat jordhälsa) och skördestabilitet att undersökas. 

– Vår hypotes är att en god jordhälsa förbättrar skördestabiliteten och att ett mera diversifierat system där till exempel växtföljden varieras och jordbearbetningen minskas gör markens kvalitet bättre, berättar forskaren Thomas Keller, i ett pressmeddelande.

Då extremväder, med högre temperaturer under sommaren och mer variationer i nederbörd mellan år, enligt forskning kommer bli allt vanligare kommer forskarna även undersöka lantbrukares tankar om klimatförändringar och extremväder. 

– Vi kommer att göra enkätundersökningar och intervjuer för att identifiera risker, åtgärder och kunskapsluckor för att säkra en stabil växtproduktion i ett förändrat klimat. Vi kommer att mäta jordhälsan på 60–70 fält. Det gör vi genom att mäta olika markfysikaliska, biologiska och kemiska markegenskaper och dessutom ska vi samla in flera års data om brukningsmetoder, skörd och väderlek. 

Nivåer och stabilitet

På så vis hoppas vi kunna kvantifiera samband mellan brukningsmetoder, jordhälsa och skörd. Vi kommer titta på hur både skördenivåer och skördestabiliteten påverkas, säger Thomas.

I projektgruppen ingår forskare från gruppen för markmekanik och jordbearbetning på institutionen för mark och miljö, forskare vid SLU RådNu i Skara samt rådgivare i Östergötland, Västergötland och Skåne. Till projektet vill man även koppla 60 till 70 lantbrukare i Västergötland och Östergötland. Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste