Marginell ökning av andelen ekologisk brukad mark

Under 2019 ökade andelen ekologisk brukad mark med 5 200 hektar, och uppgick till total 614 300 hektar. Detta motsvarar drygt 20 procent av jordbruksmarken i Sverige.

Förra året ökade den ekologiskt brukade arealen i Sverige med totalt 5 200 hektar. Foto: Carolina Wahlberg

År 2005 var andelen ekologisk jordbruksmark ungefär sju procent. Därefter har andelen ökat stadigt, men under 2019 var ökningen endast marginell i jämförelse med tidigare. I regeringens handlingsplan för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 2030 ska 30 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt.

Två grupper

Den ekologiskt brukade marken kan delas upp i två grupper; mark som är omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning. Förra året var 556 000 hektar omställt till eko, vilket är en ökning med 19 500 hektar, eller fyra procent, jämfört med året innan. Arealen som var under omställning uppgick till 58 300 hektar, det är en minskning från 2018 med 14 300 hektar eller 20 procent.

Varierar mellan länen

Hur stor andel av marken som är ekologiskt brukad varierar i de olika länen. Jämtland var det län som 2019 hade störst andel ekologiskt brukad mark, med totalt 38 procent. Värmland, Gävleborg och Dalarna hade också stor andel ekologisk mark. Skåne, Blekinge och Kalmar hade lägst andel ekologisk brukad mark.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste