Stora förändringar för slakten av storboskap

Slakten av storboskap under första kvartalet låg kvar på samma nivå som  föregående år. Men var djuren slaktades förändrades rejält.

 

När avtalet mellan HKScan och KLS Ugglarps upphörde ritades den svenska slaktkartan för storboskap om. HKScan i Linköpin och Ello i Lammhult har expanderat slakten kraftigt under första kvartalet.Foto: Carolina Wahlberg


Under första kvartalet 2020 slaktades det 108 093 storboskap på de svenska slakterierna. 70 djur fler än samma period 2019.

HKScan lämnade hörby

Under 2020 har slaktkartan för storboskap ritats om när HKScan avslutat avtalet med KLS Ugglarps om slakt i Hörby. Istället har HKScans volymer som slaktades i Hörby omplacerats till Linköping och till Ello i Lammhult. Och det syns tydligt i statistiken.

Sveriges största nötslakteri, HKScan i Linköping ökade klart mest sett till antalet djur. Slakteriet slaktade 26 268 storboskap under första kvartalet, vilket är en ökning på 31 procent jämfört med 2019.

Medan Ello i Lammhult utmärkte sig med att ha den största procentuella ökningen. Slakteriet slaktade 4 435 storboskap, en uppgång med 59 procent.

Minskning för övriga

De fyra övriga slakterierna på topp fem av Sveriges största nötslakterier minskade sin slakt under kvartal 1.

KLS Ugglarps minskade slakten av storboskap i Kalmar med två procent till 15 137, i Hörby med 21 procent till 13 661 djur och i Dalsjöfors med 4 procent till 7 031 djur.

Skövde slakteri minskade slakten av storboskap med tolv procent till 10 450 djur.

 

Förändring kvartal 1 2020
Slakteri Slakt storboskap kvartal 1 2020 Ändring 19/20
1. HKScan, Kristianstad 26 268 +31%
2. KLS Ugglarps, Kalmar 15 137 -2%
3. KLS Ugglarps, Hörby 13 661 -21%
4. Skövde Slakteri 10 450 -12%
5. KLS Ugglarps, Dalsjöfors 7 031 -4%
6. Ello i Lammhult 4 435 +59%
7. AJ Dahlbergs 4 335 +5%

Källa: Jordbruksverket

Statistiken från Jordbruksverket anger hur många djur som slaktas på respektive slakteri, inte vems djur som slaktas. Slaktföretagen utför en del legoslakt åt varandra.
 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vessige Biogas bygger anläggning för fordonsgas i unikt projekt

Utanför Falkenberg inleds under senhösten bygget av en uppgraderingsanläggning för biogas där fordonsgas ska produceras. Projektet är det första i Sverige där lantbruk­are står bakom en anläggning som trycker ut förädlad biogas från gårdarna rakt ut i stamnätet. − Min vision är att jag ska kunna köra mina egna maskiner på mitt eget bränsle, säger Lars Paulson, lantbrukare, biogasproducent och ordförande i Vessige Biogas.

 

Kommentera