Skapa bra såbädd med nya CrimperRoller

Behovet av att bearbeta grönmassa mekaniskt och skapa en bra såbädd har ökat i takt med att allt fler direktsår eller anlägger olika typer av fång- eller mellangrödor. För att lyckas med detta arbete har Lyckegård lanserat nya CrimperRoller. 

 

Lyckegård utvecklar företaget och presenterar nya CrimperRoller. En ny maskin som är utvecklad för att skapa bra förhållanden vid direktsådd men även för att bryta olika typer av fång- och mellangrödor samt vall. CrimperRoller finns tillgänglig för demonstrationer under sommaren. Foto: Lyckegård


– Vi hoppas att Crimper­Roller kan vara en del i arbetet med det regenerativa jordbruket. Att hålla marken täckt större delen av året med mellan- och fånggrödor, röra jorden så lite som möjligt och tillföra organiskt material är några av nyckelåtgärderna i ett hållbart framtida jordbruk, säger Lyckegårds vd Christian Bjärntoft, i ett pressmeddelande.

Typ av knäckvält

CrimperRoller är en form av knäckvält, som kan fyllas med vatten för att få extra tyngd samt har v-formade knivar på en frontmonterad cylinder som vältar och knäcker ner grönmassan. Enligt företaget kan maskinen med fördel användas i kombination med kultivatorn KvickFinn inför etablering av vår- eller höstgröda med skivbillsåmaskin. Ett annat alternativ är att efter en kort sommarträda samt en snabbväxande gröngödslingsgröda använda CrimperRoller tillsammans med direktsåmaskin för att etablera en höstgröda i en överfart. 

Den biomassa som knäcks ner fungerar som en barriär, som både hindrar ogräs samt bibehåller fukt, samt att växtnärings- och mullhalten i jordytan ökar. Enligt Lyckegård kan man med fördel även använda maskinen vid direktsådd i hög majs- eller rapsstubb. 

Framtidens maskiner

Lanseringen av maskinen är en del av ett utvecklingsarbete hos Lyckegård, där företaget går från att ha tillverkat och sålt sin egen innovation CombCut till att nu bredda sitt utbud med fler produkter för framtidens jordbruk.

– Vi försöker lyssna på våra kunder och säkerställa att vi kan tillhandahålla rätt redskap och metoder för att de ska lyckas öka sin lönsamhet och samtidigt driva ett hållbart jordbruk, säger Christian.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera