Ska digitalisera jordbrukspolitiken

Verksamhetsstöden för den gemensamma jordbrukspolitiken ska nu digitaliseras. Det är regeringens uppdrag till Jordbruksverket som tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och länsstyrelserna ska utveckla digitaliseringen.

- De digitala investeringar som görs måste vara väl avvägda och it-systemen ska innebära hjälp, inte vara ett hinder, för ett effektivt genomförande av politiken. Erfarenheter från Digg och länsstyrelserna blir viktiga delar i samarbetet med Jordbruksverket för att säkerställa det digitala verksamhetsstödet inför nästa period med EU:s jordbruks- och landsbygdsstöd, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Som en del i arbetet med att säkerställa ett effektivt genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 ska det digitala verksamhetsstödet planeras. Uppdraget innebär att förslag ska tas fram på hur stödet kan bli ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert system samt hålla en hög kvalitet gällande utbetalning, kontroller och redovisningsmöjligheter.

Uppdraget ska också säkerställa att de svårigheter som varit under nuvarande programperiod med EU:s landsbygdsprogram inte ska uppstå igen framöver. Framförallt har det rört sig om komplikationer kopplat till bristfälliga digitala lösningar inklusive prognosverktyg hos Jordbruksverket. Därför görs nu även ändringar av programmet.

Jordbruksverket ska redovisa uppdraget till Näringsdepartementet senast den 30 november 2020.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste