Biprodukter i stället för soja och spannmål till mjölkkor

Kan mjölkkor produ­cera bra på en foderstat bestående av endast biprodukter och ensilage? Detta har husdjurs­agronomen Johanna Karlsson undersökt i sitt doktorsarbete vid SLU. 

 

I en doktorsavhandling vid SLU har Johanna Karlsson utvärderat möjligheterna att använda biprodukter istället för exempelvis soja och spannmål i fodret till mjölkkor. 
Illustration: Johanna Karlsson


Johanna har i sitt arbete undersökt vilka möjligheter som finns att utfodra mjölkkor helt utan spannmål, soja och andra fodermedel som människor skulle kunna äta. I sin studie har hon testat att istället utfodra korna med proteinrika biprodukter från livsmedelsindustrin och bioenergiproduktionen i kombination med fri tillgång på gräs/klöverensilage. Biprodukterna som användes i kraftfodret kom från tillverkning av socker, ­etanol, raps och mjöl. 

– Min slutsats är att kor kan producera mycket mjölk även när de utfodras sådant som människor inte äter, och att detta bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion, säger Johanna Karlsson, i ett pressmeddelande. 

Att använda biprodukter i kraftfodret till mjölkkor bidrar enligt Johanna Karlsson till en hållbar livsmedelsproduktion. 
  Foto: Malin Alm, SLU

Mindre mängd kraftfoder

Enligt Johanna kommer dock inte de biprodukter som passar som foder till kor att räcka om man fortsätter utfodra korna med mycket kraftfoder. Därför skulle man kunna öka nettoproduktionen av livsmedel genom att begränsa kraftfodergivan, och utfodra med mer gräs och klöver. 

– Mjölkkor som utfodrades med lägre givor av biprodukter och mycket ensilage producerade mycket mjölk utan att vikt och hull påverkades negativt, säger Johanna Karlsson. Vi såg heller inga tecken på att fruktsamheten blev sämre.

Högre krav på ensilaget

Vallodlingen har flera fördelar för miljön, det ökar kolinlagring i marken ­vilket är bra för klimatet och för jordens bördighet. I vall­odling används även lite bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs. 

– Med minskade mängder kraftfoder ställs högre krav på ensilaget. Ensilage innehåller mycket fibrer och ofta mindre energi och protein än kraftfoder, men om man skördar vallen tidigt är det möjligt att få ett ensilage som innehåller mycket energi och protein, säger Johanna Karlsson.

Åt mer än de producerade

Johanna undersökte även hur valet av kraftfoder påverkade nettoeffektiviteten i produktionen av livsmedel. Resultatet visade att när mjölkkorna utfodrades med mycket spannmål och bönor så åt de mer potentiella livsmedel än de producerade i form av mjölk. Hon fann däremot att när de utfodrades med mer biprodukter så producerade de mer livsmedel än de åt. Att öka andelen grovfoder i den biproduktsbaserade foderstaten ökade effektiviteten ytterligare. 

– Det vi främst har jämfört är nettoproduktionen av protein och energi, men vi har även beaktat näringsmässiga skillnader i proteinkvalitet mellan animaliska och vegetabiliska livsmedel. Även då var det mer gynnsamt att utfodra biprodukter.

 

Läs hela Johannas avhandling här: 
https://q.ja.se/mddye

 

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste