”De kallar oss för en hotbild”

Efter köpet av Värnanäs satte familjen igång med att avveckla barrträden till förmån för lövskogen på delar av lantbruksfastigheten. Nu har länsstyrelsen beslutat göra naturreservat av nästan all lövskog.

 

Lövskogen har röjts och gallrats för både virkesproduktion, skogsbränsle till kycklingstallarna och för att bevara naturvårdsträd. När skogen blir naturreservat är det slut med det. Foto: Pierre Kjellin


Redan året efter att Lennart Östersten och hans familj hade köpt den drygt 4 000 hektar stora gården Värnanäs söder om Kalmar beslutade man att satsa på lövträden på den del av fastigheten som är närmast Östersjön.

– Vi konstaterade att det blev röta i all gran på den delen av fastigheten som ligger mellan gamla E22 och havet och svartkvist på tallen – som klassades till kvinta. Samtidigt såg vi att det var riklig självföryngring av både ek och bok överallt. Då insåg vi vad vi borde satsa på för trädslag på den delen av fastigheten, berättar Lennart Östersten.

Lennart Östersten och hans familj har medvetet satsat på att återskapa lövskogsområden och vårda alla gamla grova lövträd på fastigheten. Beslutet om ett stort naturreservat upplever han som ett rent hån. ”Länsstyrelsen har till och med benämnt oss som ”en hotbild” i ett utlåtande, säger han.

Satsat mycket på naturvård

Arbetet med att ställa om delarna av skogen från barr- till lövträdsproduktion fortgick fram till 2006, då familjen drog i nödbromsen:

– Det var då det var som mest aktivt förhandlande med länsstyrelsen, och då kände vi att det inte längre var meningsfullt att fortsätta att lägga pengar på detta, när staten kanske ändå skulle ta marken ifrån oss, berättar Henrik Svensson, skogsansvarig på Värnanäs.

Familjen hade hunnit lägga mycket tid och resurser på att höja naturvärdena genom bland annat omställning till lövskog och åtgärder för att gynna de gamla grova lövträden. I förhandlingarna med länsstyrelsen har man också erbjudit sig att förbinda sig till fler naturvårdande åtgärder framöver:

– Lennart har frivilligt gått med på att för varje gammalt lövträd – det finns 3 000 sådana träd på Värnanäs – sätta av tre stycken nya träd som kan bli gamla lövträd i framtiden. Om alla skogsägare i Sverige hade gjort lika stora frivilliga avsättningar på sin fastighet som man gjort här på Värnanäs, då hade vi kanske inte haft några problem med den biologiska mångfalden i skogen, säger Anders Ekstrand, lövskogsspecialist på Södra som bistått familjen i förhandlingarna med länsstyrelsen.
 

Även tidigare ägare på Värnanäs har vårdat och bevarat gamla grova lövträd i skogen.

Kycklingstallar behöver energi

Familjen lade dessutom fram ett alternativt förslag för just de gamla grova lövträden:

– Vi presenterade ett förslag för tio år sedan där staten skulle få köpa de här träden av oss och där vi fick fortsätta att bedriva skogsbruk i områdena mellan träden, berättar Henrik Svensson.

En annan stötesten har varit försörjningen av energi till uppvärmningen av gårdens tre kycklingstallar, där man hittills hämtat energin från röjningar och gallringar i lövskogarna.

– Vi har kycklingstallar som kräver väldigt mycket värme, så vi har både en flis­panna och en halmpanna. Tanken var att vi skulle hämta en stor del av vår energi i våra lövskogsområden. Därför har vi underröjt mycket och försökt sköta våra lövskogar på bästa sätt. Det är också därför som de höga naturvärdena i våra skogar uppstått. Vi bedriver ett konventionellt skogsbruk men är naturligtvis inte ute efter att avverka våra gamla grova lövträd. Men vi blädningshugger oftast i lövskogen, för på de markerna kommer det upp mycket självföryngrade plantor, berättar Henrik Svensson.

Kycklingstallarnas energibehov på cirka 3 000 fastkubikmeter virke per år får man istället lösa genom att gå in och hugga och flisa skog som annars skulle ha blivit barrmassaved.

Läs mer om lantbruket på Värnanäs och om reservatsförhandlingarna på nästa uppslag.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste