Ny teknik ska underlätta övervakning

Ett nytt projekt ska möjliggöra övervakning av renar i områden som saknar mobiltäckning. Ett system som kan göra stor nytta inom renskötseln på norra halvklotet enligt projektgruppen, men även inom andra näringar. 

 

Sändartest i Udtja sameby. Genom att data från operativ renskötsel respektive markanvändning kan hanteras i ett gemensamt planeringsverktyg ges förutsättningar för mer lönsamma rennäringsföretag med hållbara renbetesområden. Projektet har via EIP-Agri beviljats stöd på 5,5 miljoner kronor, enligt Landsbygdsnätverket. 
Foto: Elli Kari Grufvisare


Att övervaka renar i områden som saknar GSM-täckning är en utmaning. Något som Kerstin Kemlén, projektledare för det EU-finansierade innovationsprojektet ”Planeringsverktyg för rennäringsföretag – teknikutveckling i renskötseln” ska ta sig ann. 

– Det har varit en enorm utmaning att få olika tekniska lösningar att fungera i det här tuffa klimatet. Det gäller exempelvis batterikraften och nu kommer vi använda en kombination av solpaneler och batterier. Initialt hade vi en annan tanke till lösning avseende spårningsutrustning, men dessvärre kunde vi av olika skäl inte satsa på just denna. Det har inneburit andra utmaningar för projektet och lett fram till en egen innovativ lösning, säger hon till Landsbygdsnätverket. 

Projektet ska testa sändare på ett antal renar fördelade på medverkande samebyar och signalerna kan sedan via utplacerade mobila basstationer fångas upp av en app hos ren­skötarna. Med hjälp av teknisk utrustning och genom en kontinuerlig bevakning kan förflyttningar optimeras och arbetet kan ske effektivare. 

Den största nyttan menar Kerstin är en mycket stor besparing av arbetstid och transportkostnader. 

– Minskade transporter innebär i sin tur miljö- och klimatvinster. Oerhört viktigt är att vi som mervärde får en stor säkerhetsförbättring för renskötarna. Från att i dag inte kunna använda mobiltelefonen på stora områden så kan systemet hjälpa till att kommunicera och lokalisera, trots att man befinner sig i områden utanför täckning.

Hela renskötselområdet omfattar cirka 46 000 hektar och omfattande delar saknar mobiltäckning.

I dagsläget arbetar projektet, som ägs av Dálvvadis ekonomisk förening, med att testa systemet i större omfattning och ett större geografiskt område. Nästa steg är att inleda samarbete med företag för tillverkning. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste