Här får du sätta upp ”Privat område”-skyltar

En markägare fick nyligen klagomål på att denne satt upp skyltar med ”Privat område”. Läs mer om vad som gäller för avgränsning av privat mark.

Utanför Katrineholm har privatpersoner klagat hos kommunen då de ansett att en markägare felaktigt avgränsat delar av sin fastighet som privat mark, trots att skyltarna inte kräver något tillstånd för att sättas upp.

Detta gäller: 

Foto: Pierre Kjellin

"Tomten är det område där markägaren kan hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Men en tomtplats kan inte nå bortom den egna fastighetsgränsen".

Detta gäller för vad som är att betrakta som tomt:

"En tomtplats för ett bostadshus måste dels medge en förnuftig användning av huset och tillhörande anordningar, dels göra så litet intrång som möjligt i allemansrätten. En tomt bör normalt inte bestämmas så att den går ner till strandlinjen. Enligt miljöbalkspropositionen bör en fritidshustomt normalt inte omfatta mer än 2000 kvadratmeter.

Nytillkommande komplementbyggnader eller andra anordningar bör så långt det är möjligt placeras inom den etablerade tomtplatsen. Om en komplementbyggnad, eller motsvarande, ändå måste placeras utanför tomtplatsen ska en ny tomtplatsbestämning göras för denna byggnad. Tomten bör då bara omfatta den yta som byggnaden eller anordningen upptar".

Citaten är hämtade från Naturvårdsverkets guide om Allemansrätten och tomter.

Strandskydd:

Om du ska avgränsa en tomt på ett område där du fått strandskyddsdispens så är du skyldig att alltid lämna en fri passage för allmänheten närmast vattnet.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste