Behövs bättre beredskap mot biologiska hot

Enligt en ny rapport från Jordbruksverket är beredskapen för att hantera biologiska hot mot den svenska biodlingen bristfällig. 

 

I ett nytt projekt har Jordbruksverket tillsammans med biodlarorganisationerna, länsstyrelsen i Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet genomfört ett projekt för att öka beredskapen mot biologiska hot mot biodlingen. 


Honungsbina pollinerar grödor som raps, äpplen och jordgubbar, och är därmed viktiga för den svenska livsmedelproduktionen. Men enligt Jordbruksverket finns det flera biologiska hot mot biodlingen som vi i dag inte är tillräckligt förberedda på, exempelvis exotiska parasiter och sjukdomar som ännu inte finns i Sverige men som kan komma att orsaka problem i framtiden. I våra grannländer finns exempelvis trakékvalster som bor i honungsbinas luftvägar och lever på deras kroppsvätskor. 

– Jordbruksverket arbetar för en ökande hållbar matproduktion och för att Sverige ska nå det nationella miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Honungsbina producerar bland annat honung och vax och pollinerar våra blommande grödor. De spelar en mycket viktig roll och vi måste ha bättre ramar för biodlingen än i dagsläget, bland annat när det gäller beredskap mot allvarliga skadegörare, säger projektledare Thorsten Rahbek Pedersen, i ett pressmeddelande.

För att öka beredskapen bör man enligt den nya rapporten införa löpande bevakning av förekomsten av allvarliga skadegörare samt flexibla kontrollåtgärder vid fynd av skadegörare. Man vill även se en utveckling av en mer professionell bitillsynsorganisation där bitillsynsmännen får bättre utbildningsmöjligheter, fler uppdrag samt ett bättre fungerade biregister. Enligt rapporten behöver även ersättningen för destruerade bisamhällen höjas till en skälig nivå. 

– I samband med Jordbruksverkets pågående arbete med införandet av EU:s djurhälsoförordning (Animal Health Law) ses bitillsynsorganisationen över och vi får riktlinjer kring hur exotiska skadegörare ska hanteras. Ramarna för ersättning när staten griper in för att begränsa spridning av allvarliga skadegörare är dock ett stort problem för näringen och vi föreslår att ersättningen höjs, säger Ingrid Karlsson, expert på regler kring bin och humlor.

Läs hela rapporten här: 
https://q.ja.se/JrQMu

 

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

2021: I den bästa av märkliga världar

Förutsättningarna för lönsamhet i svenskt jordbruk ser bättre ut än på många år. Inte ens det offentliga Sveriges ointresse för svenskt jordbruks internationella konkurrenskraft och regel­förenklingar kan hålla oss helt negativa. Trots en rejält stärkt svensk krona har spannmålspriset ökat rejält i höst/vinter. Köplojaliteten för svensk mat är starkare. Tack vare pandemin och sedelpressarna, som körs så att överhettningsskydden borde slå ifrån, blir räntan lägre och lägre. 

Kommentera