Djurägares erfarenheter av hot ska undersökas

10 000 djurägare ska i en ny enkätundersökning tillfrågas om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Bakom undersökningen står forskare från SLU och KTH tillsammans med LRF.

Undersökningen är ett samarbete mellan SLU, KTH och LRF och kommer omfatta svar av 10 000 djurägare i Sverige. Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden. Foto: Carolina Wahlberg


– Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personligt plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Åtgärder och stöd

I undersökningen, som kommer pågå under sommaren, vill forskarna ställa frågor om bland annat vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Det kommer även lyftas frågor som rör konsekvenser på individnivå, skriver SLU. Det kan handla om oro för hur familj och närstående påverkas men även oro och känslor som rör djuraktivism och samhällsdebatten.

Skapa underlag

Målet med enkätundersökningen är att den ska ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor. Man vill i en kommande handlingsplan kunna peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare och andra företagare att bedriva en hållbar djurproduktion.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Måste jag utveckla mitt företag?

Krönika: Ja! Svaret på frågan i titeln behöver egentligen inte vara längre än så. Orsaken till detta korta svar är att på grund av att världen runt oss hela tiden förändras behöver alla företag utvecklas. Men utveckling behöver ju inte alltid betyda tillväxt eller verksamhetsförändring utan utveckling kan ju innefatta många andra delar. Detta som rationalisering och kostnadseffektivisering, samarbeten, differentiering i val av grödor, specialisering, med mera.  

 

Kommentera